Badania kierowców w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Centrum Medyczne CMP prowadzi Poradnię dla Kierowców, w której wykonujemy wszystkie niezbędne badania, konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy (kategoria A, B, C, D, C+E, D+E, dawne świadectwo kwalifikacji). Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do badań kierowców, wydane przez wojewodę mazowieckiego. Dzięki zgranemu zespołowi lekarzy, dostępności wszystkich niezbędnych badań oraz Poradni Badań Psychotechnicznych, zaświadczenie lekarskie oraz psychotechniczne, kierowcy uzyskują w czasie jednej wizyty. Specjalnie dla naszych kierowców prowadzimy również szkolenia z pierwszej pomocy.

Zakres usług

 • Badania do prawa jazdy – orzeczenie dla wydziału komunikacji
 • Badania kierowców – kategoria A
 • Badania kierowców – kategoria B
 • Badania kierowców – kategoria C, D, C+E, D+E / badanie do pracy na stanowisko kierowca
 • Kierowcy zawodowi (badani zgodnie z ustawą o transporcie drogowym)
 • Pozostali kierowcy (nie podlegający ustawie o transporcie drogowym)

Zakres badań

 1. BADANIA KIEROWCÓW – Kategoria A
 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne – w zależności od wskazań
 1. BADANIA KIEROWCÓW – Kategoria B
 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna (w razie osłabionego wzroku w badaniu ogólnym)
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne – w zależności od wskazań
 1. BADANIA KIEROWCÓW – Kategoria C, D, C+E, D+E / badanie do pracy na stanowisko kierowca
 • lekarz uprawniony do badań kierowców / lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia – perymetria
 • nyktometria (ocenia widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej)
 • konsultacja laryngologiczna
 • badanie audiometryczne (audiogram – badanie słuchu)
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne – w zależności od wskazań (np. EKG)
 1. BADANIA PROFILAKTYCZNE DO PRACY (BADANIA WSTĘPNE I OKRESOWE) Kierowcy zawodowi (badani zgodnie z ustawą o transporcie drogowym)
 • lekarz uprawniony do badań kierowców / lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia – perymetria
 • nyktometria (ocenia widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej)
 • konsultacja laryngologiczna
 • badanie audiometryczne (audiogram – badanie słuchu)
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne – w zależności od wskazań (np. EKG)
 • psychotechnika (badanie wstępne i okresowe)
 1. POZOSTALI KIEROWCY (NIE PODLEGAJĄCY USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM)

kierowca ciągnika, kierowca samochodu osobowego; np. przedstawiciel handlowy, pracownik używający samochodu służbowego (zaopatrzenie, przedstawiciel firmy, dostawca jeśli samochód < 3, 5 ton itp.

Badanie wstępne:

 • lekarz medycyny pracy
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne – w zależności od wskazań (np. laryngolog, EKG)
 • psychotechnika (tylko badanie wstępne- jeśli było wykonane wcześniej – tylko do wglądu dla lekarza uprawnionego )

Badanie okresowe:

 • lekarz medycyny pracy
 • konsultacja okulistyczna
 • badanie nyktometryczne
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne – w zależności od wskazań(neurolog, laryngolog, EKG)