Oferta dla firmy

Pakiety medyczne

Ogólnopolski Program Opieki Medycznej CMP oparty na potencjale 11 oddziałów własnych na terenie Warszawy i jej okolic oraz sieci około 300 podwykonawców w ponad 50 miastach Polski:

  • Jest gotowy do zaimplementowania jako element poza finansowego motywowania pracowników
  • Zaspokaja potrzebę spełnienia obowiązków ustawowych z tytułu zapewnienia i finansowania przez pracodawcę profilaktyki medycznej w zakresie medycyny pracy
  • Wpływa na minimalizację absencji chorobowej pracowników oraz ich produktywność
  • Gwarantuje łatwy dostęp do prywatnej opieki medycznej o wysokim standardzie na terenie całej Polski.

Medycyna Pracy

KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIA MEDYCYNY PRACY:

  • Zaspakajają potrzebę spełnienia obowiązków ustawowych z tytułu zapewnienia i finansowania przez pracodawcę profilaktyki medycznej w zakresie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne)
  • Wpływają na minimalizację absencji chorobowej pracowników oraz ich produktywność
  • Gwarantują łatwy dostęp do prywatnej opieki medycznej o wysokim standardzie na terenie całej Polski – możliwość wykonania badań w ciągu 1 dnia.