Skip to main content
A- A A+

Medycyna Pracy Warszawa Ursynów

Przeprowadzanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowników jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia ich do wykonywania czynności służbowych. Poradnia Medycyny Pracy Warszawa Ursynów oferuje kompleksowe usługi tego rodzaju, zapewniając pełen zakres diagnostyki. Nowoczesna Medycyna Pracy Warszawa Ursynów to nie tylko wszystkie konieczne badania przeprowadzone w jednym miejscu, ale również sprawna i profesjonalna obsługa każdego pacjenta.  

Poradnia Medycyny Pracy Warszawa Ursynów – czym się zajmujemy?

Poradnia Medycyny Pracy Warszawa Ursynów wykonuje wszelkie niezbędne badania pracowników oraz dokonuje kwalifikacji do przeprowadzenia konkretnych procedur, zgodnie z charakterem pracy i występującymi na stanowisku czynnikami szkodliwymi.

Medycyna Pracy Warszawa Ursynów przeprowadza:

  • badania wstępne – dotyczące nowo zatrudnionych pracowników przed podjęciem pracy, pracowników zmieniających stanowisko pracy oraz pracowników zmieniających charakter stanowiska pracy i tym samym narażonych na nowe zagrożenia;
  • badania okresowe – dla osób pracujących już na danym stanowisku; wykonywane przed upływem terminu ważności poprzednio wystawionego zaświadczenia,
  • badania kontrolne – dla pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim przez ponad 30 dni; przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku przed ponownym podjęciem zatrudnienia.

Kierowanie pracowników na odpowiednie badania we właściwym terminie należy do jednych z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Medycyna Pracy Warszawa Ursynów wydaje natomiast orzeczenia niezbędne do stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy i możliwości legalnego podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku.

Medycyna Pracy Warszawa Ursynów – zakres badań

Poradnia Medycyny Pracy Warszawa Ursynów przeprowadza szereg badań, dzięki którym dokonuje oceny predyspozycji pracownika do pracy na konkretnym stanowisku. Kompetencje personelu sprawiają, że zajmujemy się badaniem wszystkich pracowników – niezależnie od branży i pełnionych obowiązków. Medycyna Pracy Warszawa Ursynów ma również dostęp do niezbędnego zaplecza technicznego, umożliwiającego szybką diagnostykę obrazową oraz laboratoryjną. Wszystko to sprawia, że badania w naszej poradni odbywają się bez zbędnej zwłoki i bez konieczności udawania się do innych placówek.

Oferta badań obejmuje m.in.:

  • badania dla kierowców,
  • testy psychotechniczne,
  • badania laboratoryjne,
  • badania okulistyczne,
  • badania psychologiczne.

Poradnia Medycyny Pracy Warszawa Ursynów – oferta

Poradnia Medycyny Pracy Warszawa Ursynów prowadzi współpracę z firmami i instytucjami w zakresie przeprowadzania obowiązkowych badań pracowników. Oferuje im tym samym wygodną formę obsługi oraz rozliczenia. Medycyna Pracy Warszawa Ursynów to część jednej z nowoczesnych placówek sieci CMP wyróżniających się dogodnymi lokalizacjami w całej stolicy i okolicach oraz kompleksową ofertą. Badania prowadzą specjaliści medycyny pracy, a ich zakres jest ustalany indywidualnie.

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach