Pulmonolog w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Pulmonolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego.

Zakres usług

 • Konsultacja pulmonologiczna
 • spirometria
 • badanie radiologicznego
 • tomografia klatki piersiowej
 • badania diagnostyczne
 • badania laboratoryjne

Leczenie chorób

 • astma
 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • Beryloza
 • Bezdech senny
 • Zapalenie oskrzelików
 • Grypowe zapalenie płuc
 • Gruźlica
 • Mykobakteriozy
 • Krztusiec
 • Odma opłucnowa
 • Zapalenie płuc
 • Niewydolnośc oddechowa
 • Pneumokokowe zapalenie płuc