Skip to main content
A- A A+

Poradnia medycyny pracy Warszawa Ochota

Nowo zatrudniani pracownicy muszą dostarczyć pracodawcy wyniki badań, które potwierdzają ich zdolność do podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku. Poradnia medycyny pracy Warszawa Ochota to miejsce, które muszą również osoby, którym kończy się ważność poprzedniego zaświadczenia. Nasza poradnia medycyny pracy Warszawa Ochota umożliwia przeprowadzenie badań:

 • wstępnych,
 • okresowych,
 • kontrolnych (dla osób przebywających na dłuższych zwolnieniach lekarskich — powyżej 30 dni)

Lekarz o specjalności medycyna pracy Warszawa Ochota to jedna z lokalizacji, gdzie przyjmuje) pozostaje do dyspozycji osób pracujących w różnych branżach, nie tylko tych bardzo szkodliwych, ale również w administracji czy biurze. Specjalista podczas wywiadu i badania ustala czynniki szkodliwe występujące w każdym sektorze i pod tym kątem sprawdza predyspozycje pracownika do podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia.

Medycyna Pracy Warszawa Ochota

Ministerstwo Zdrowia w swoich ustawach jasno precyzuje kto, kiedy i dlaczego ma być objęty badaniami z zakresu, jakim jest medycyna pracy.

Poradnia medycyny pracy Warszawa Ochota świadczy usługi dotyczące:

 • badań psychotechnicznych kierowców (kierowanie pojazdem służbowym, wózkiem widłowym, badania po narkotykach, alkoholu, po wypadkach lub za punkty karne),
 • konsultacji przy badaniu nurków, marynarzy,
 • konsultacji psychologicznych do broni, dla sędziów, asesorów, prokuratorów,
 • konsultacji do książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Wszystkie działania, jakie realizuje poradnia medycyny pracy Warszawa Ochota, są ukierunkowane na zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscach zatrudnienia. To element pakietu profilaktycznego, który pozwala oceniać wpływ środowiska pracy na człowieka z uwzględnieniem czynników szkodliwych (kontakt z substancjami chemicznymi, duże zapylenie, hałas, obciążenia psychiczne i fizyczne, wielozmianowość). Nawet w miejscach, które potencjalnie nie są szkodliwe dla pracowników (biura, sektor administracyjny) mogą wystąpić czynniki obciążające. Długa praca w pozycji siedzącej, czy wiele godzin spędzanych przed komputerem to tylko niektóre z problemów dotykających zatrudnionych.

Rolą lekarza o specjalizacji medycyna pracy Warszawa Ochota (i inne lokalizacje) jest prawidłowe rozpoznanie zagrożeń i ustalenie, czy pracownik może wykonywać obowiązki na danym stanowisku. Potwierdzeniem pozytywnego przebiegu badań jest wydanie stosownego oświadczenia. Poradnia medycyny pracy Warszawa Ochota udostępnia na swojej stronie wzory zaświadczeń do wydrukowania oraz wypełnienia przez specjalistę.

Medycyna Pracy Warszawa Ochota — usługi dodatkowe

Specjalista, którego kwalifikacją jest medycyna pracy może nie tylko realizować podstawowe zadania, ale też zasiadać w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest ono powoływana do:

 • wykonywania okresowych przeglądów warunków w zakładach,
 • oceniania stanu bezpieczeństwa,
 • opiniowania wdrożonych przez pracodawców środków zapobiegających chorobom i wypadkom,
 • formułowania wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • wspierania pracodawców w kreowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Na wizytę z lekarzem, który ma specjalizację medycyna pracy Warszawa Ochota można umówić się, posiadając skierowanie od pracodawcy. Jedną z placówek, która oferuje tego typu usługi jest poradnia medycyny pracy Warszawa Ochota. Konsultację można umówić drogą telefoniczną lub wypełniając formularz online, dostępny na stronie internetowej.

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach