Ogólnopolski program opieki medycznej "Medycyna Pracy"

Post image

W Centrum Medycznym CMP mogą Państwo skorzystać ze wszystkich badań laboratoryjnych i diagnostycznych, a także niezbędnych konsultacji specjalistycznych potrzebnych do wystawienia zaświadczenia zgodnie z czynnikami szkodliwymi wskazanymi na skierowaniu. Badania profilaktyczne pracowników przeprowadza się w celu oceny ich indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia. W ramach Medycyny Pracy organizujemy badania wstępne, okresowe, kontrolne.

Rodzaje badań medycyny pracy

 1. Badania wstępne dotyczą:
 • nowych pracowników przed podjęciem pracy,
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy,
 • zmiany charakteru stanowiska pracy - pojawienia się nowych narażeń.
 1. Badania okresowe dotyczą:
 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.
 1. Badania kontrolne dotyczą:
 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Zakres usług

 • badanie psychotechniczne - kierowanie pojazdem służbowym (kat.B)
 • badanie psychotechniczne - kierowcy kat. C,D, E
 • badanie psychotechniczne kierowcy - po narkotykach lub po alkoholu
 • badanie psychotechniczne kierowcy - powypadkowe lub za punkty karne
 • badanie psychotechniczne - operator wózka widłowego / traktorzysta/ maszyna w ruchu
 • drugie (dodatkowe) orzeczenie psychotechniczne
 • konsultacja lekarza medycyny pracy
 • konsultacja lekarza medycyny pracy - badanie marynarza
 • konsultacja lekarza medycyny pracy - badanie nurka
 • konsultacja lekarza medycyny pracy - do książeczki sanitarno-epidemiologicznej
 • konsultacja lekarza medycyny pracy - dodatkowe zaświadczenie
 • konsultacja psychologiczna - do broni
 • konsultacja psychologiczna - sędzia, prokurator, asesor

Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bhp oraz jej zadania

  Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powinien powołać Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI).
  Do zadań komisji BHP należą:
 • przeprowadzenie przeglądu warunków pracy,
 • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających wypadkom podczas pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z Pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.