Ogólnopolski program opieki medycznej "Medycyna Pracy"

Post image

W Centrum Medycznym CMP mogą Państwo skorzystać ze wszystkich badań laboratoryjnych i diagnostycznych, a także konsultacji specjalistycznych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia zgodnie z czynnikami szkodliwymi wskazanymi na skierowaniu. Analizy profilaktyczne osób zatrudnionych w danej firmie przeprowadza się w celu oceny ich indywidualnych predyspozycji do wykonywania czynności zawodowych na konkretnym stanowisku, w określonych warunkach z uwzględnieniem uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia czynników. W ramach medycyny pracy organizujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Specjalistyczne analizy należy przeprowadzać regularnie, by mieć pewność, iż na osoby zatrudnione w firmie środowisko zawodowe nie oddziałuje w sposób, mogący zagrażać ich zdrowiu lub życiu. Skierowanie na badania wstępne medycyny pracy wydaje właściciel przedsiębiorstwa w dwóch egzemplarzach. Jeden z dokumentów trafia do specjalisty, drugi do pacjenta. Właściciel firmy zobowiązany jest do przechowywania skierowania i orzeczenia lekarza medycyny pracy w aktach osobowych osoby zatrudnionej w firmie. Wzór dokumentu mogą Państwo znaleźć w zakładce poniżej.

Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań medycyny pracy ponosi właściciel przedsiębiorstwa. Wstępne, profilaktyczne i kontrolne analizy wykonywane są również w ramach abonamentów oferowanych przez CMP na terenie 50 polskich miast. Częstotliwość badań profilaktycznych ustala warszawski lekarz medycyny pracy. Specjalista uwzględnia m.in. stan zdrowia pacjenta oraz rodzaj zajmowanego przez daną osobę stanowiska. Podstawowe badania profilaktyczne medycyny pracy mogą zostać poszerzone o dokładne analizy. Ocenie podlega wówczas wzrok pacjenta, kwestie laryngologiczne itd. Lekarz medycyny pracy w Warszawie może ponadto zlecić pomiar glukozy, przeprowadzenie konsultacji neurologicznej itd. Badania okresowe są bezpłatne.

Za koszty związane z wizytą u lekarza medycyny pracy w Warszawie odpowiada właściciel firmy. Każda zatrudniona osoba zobowiązana jest do regularnego przeprowadzania badań profilaktycznych. Wykonywane są one w godzinach pracy. Warto pamiętać, że osoby, mające nieustanny kontakt z ludźmi lub żywnością, powinny poddać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym u warszawskiego specjalisty medycyny pracy. Ich zawód wiąże się bowiem z ryzykiem przeniesienia chorób zakaźnych. W tym wypadku skierowanie do specjalisty medycyny pracy w Warszawie wydaje przełożony lub właściciel firmy. Badania mogą Państwo przeprowadzić w laboratoriach Centrum Medycznego CMP, posiadającego porozumienie z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Rodzaje badań medycyny pracy

 1. Badania wstępne dotyczą:
 • nowych pracowników przed podjęciem pracy,
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy,
 • zmiany charakteru stanowiska pracy - pojawienia się nowych narażeń.
 1. Badania okresowe dotyczą:
 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.
 1. Badania kontrolne dotyczą:
 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Zakres usług

 • badanie psychotechniczne - kierowanie pojazdem służbowym (kat.B)
 • badanie psychotechniczne - kierowcy kat. C,D, E
 • badanie psychotechniczne kierowcy - po narkotykach lub po alkoholu
 • badanie psychotechniczne kierowcy - powypadkowe lub za punkty karne
 • badanie psychotechniczne - operator wózka widłowego / traktorzysta/ maszyna w ruchu
 • drugie (dodatkowe) orzeczenie psychotechniczne
 • konsultacja lekarza medycyny pracy
 • konsultacja lekarza medycyny pracy - badanie marynarza
 • konsultacja lekarza medycyny pracy - badanie nurka
 • konsultacja lekarza medycyny pracy - do książeczki sanitarno-epidemiologicznej
 • konsultacja lekarza medycyny pracy - dodatkowe zaświadczenie
 • konsultacja psychologiczna - do broni
 • konsultacja psychologiczna - sędzia, prokurator, asesor

Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bhp oraz jej zadania

  Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powinien powołać Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI).

Do zadań komisji BHP należą:

 • przeprowadzenie przeglądu warunków pracy,
 • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających wypadkom podczas pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z Pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.