Chirurgia w Centrum Medycznym CMP

Post image

Chirurg to lekarz, który zajmuje się leczeniem chorób i niesieniem pomocy w różnych schorzeniach w sposób operacyjny. Zabiegi chirurgiczne można przeprowadzać w obrębie jamy brzusznej, czaszki, kończyn, układu naczyniowego, kręgosłupa i w zasadzie wszystkich narządów. Chirurgia obejmuje wiele specjalizacji. Dotyczy ponadto nie tylko przeprowadzania samych zabiegów, ale również pobierania materiałów do badań, oczyszczania i zszywania ran czy usuwania ciał obcych. Chirurg musi wykazywać się nie tylko szeroką wiedzą, ale również opanowaniem i właściwymi predyspozycjami psychicznymi oraz fizycznymi (przede wszystkim sprawnością manualną).

Chirurg - zakres specjalizacji

  Chirurgię możemy podzielić na dwa zasadnicze rodzaje - miękką (ogólną) dotyczącą tkanek miękkich i twardą zajmującą się tkankami kostnymi. Ponadto chirurg kształcąc się w zakresie wykonywania zawodu, może podjąć jedną z wielu specjalizacji, do których należą:
 • torakochirurgia, czyli chirurgia klatki piersiowej - płuc, opłucnej, przepony, śródpiersia, przełyku, z wyłączeniem serca,
 • chirurgia naczyniowa,
 • kardiochirurgia (chirurgia sercowo - naczyniowa),
 • neurochirurgia (chirurgia układu nerwowego),
 • urologia (chirurgia układu - płciowego),
 • chirurgia szczękowo-twarzowa,
 • ortopedia i chirurgia urazowa (traumatologia),
 • chirurgia onkologiczna,
 • transplantologia (chirurgia przeszczepienia narządów).
  Całkowicie odrębną specjalizację stanowi zaś chirurgia dziecięca. Chirurg dziecięcy musi posiąść wiedzę na temat anatomii dziecka, dlatego nieletni pacjenci mogą być operowani tylko przez lekarzy tej specjalności. Szczególnym zakresem działalności wykazuje się też chirurg plastyczny, który zajmuje się rekonstrukcją uszkodzonych tkanek i korektą niedoskonałości ciała w sposób operacyjny.

Chirurg - kiedy konieczna jest jego pomoc?

  Do chirurga można się zgłosić na konsultację lub w sprawie wyleczenia konkretnego schorzenia. Do sytuacji wymagających pomocy tego specjalisty należą:
 • rany cięte, kłute i szarpane oraz rany po ugryzieniach,
 • rany w postaci owrzodzeń żylnych, odleżyn itp.,
 • tłuszczaki, kaszaki, włókniaki,
 • pieprzyki i znamiona wymagające usunięcia,
 • żylaki i "pajączki",
 • odklejanie napletka,
 • przyrośnięte wędzidełko
  Ponadto chirurg zapewnia profesjonalną pomoc przy zdjęciu szwów, zmianie opatrunków, usuwaniu ciała obcego czy operacyjnym leczeniu wrastających paznokci.

Chirurg - nasza oferta

  Chirurg w Centrum Medycznym CMP przyjmuje w ramach trzech poradni:
 • chirurgi ogólnej,
 • chirurgi naczyniowej,
 • chirurgi dziecięcej
  Zapraszamy małych i dużych pacjentów na konsultacje dotyczące szeregu zabiegów oraz w związku z leczeniem wymienionych wyżej schorzeń. Centrum zatrudnia wyłącznie doświadczonych specjalistów oraz wyposażone jest w zaawansowany sprzęt ułatwiający precyzyjną diagnostykę i terapię. Dbamy również o to, by każdy pacjent czuł się w naszych gabinetach komfortowo i bezpiecznie. Chirurg pobiera też wycinki materiału biologicznego do analizy.