Transport sanitarny w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Centrum Medyczne CMP proponuje usługi przewozu z domu do szpitala, ze szpitala do domu, do przychodni, do domów opieki na terenie Warszawy i okolic. W czasie transportu pacjentowi towarzyszy zespół; kierowca oraz pielęgniarz/ ratownik medyczny. Transport sanitarny w ramach POZ realizowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej grupy CMP.

Zakres usług

  • Proponujemy bezpłatny transport medyczny w ramach POZ (dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje w jednej z przychodni CMP),
  • Proponujemy płatny transport medyczny dla osób indywidualnych, którzy nie są objęci opieką w ramach POZ.

Bezpłatny transport

Transport bezpłatny przysługuje:

  • osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta;
  • w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Transport sanitarny bezpłatny przysługuje w następujących sytuacjach:

  • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innym zakładzie opieki zdrowotnej – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
  • dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem.