Logopeda w Centrum Medycznym CMP


Logopedia to dziedzina medycyny zajmująca się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie , a także  usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Logopeda zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.

Zarezerwuj wizytę

Zakres usług:


Leczenie chorób:


  • Wady wymowy – DYSLALIA
  • Zaburzenia płynności mówienia – JĄKANIE I GIEŁKOT
  • Zaburzenia mowy u osób z NIEDOSŁUCHEM
  • Zaburzenia u osób z nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów mowy – DYSGLOSJA
  • Trudności w mowie u osób laryngektomowanych
  • Zaburzenia w przypadku osób chorych neurologicznie – AFAZJA, PRAGNOZJA, ZABURZENIA MOWY W DEMENCJI, DYZARTRIA
  • Zaburzenia mowy u osób chorych na schizofrenię – SCHIZOFAZJA
  • Zaburzenia mowy u osób upośledzonych umysłowo- OLIGOFAZJA
  • Opóźniony rozwój mowy
  • Zaburzenia komunikacji – AUTYZM i ZESPÓŁ ASPERGERA