Logopeda w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

Post image

Logopedia to dziedzina medycyny zajmująca się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie , a także  usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Logopeda zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Logopeda zajmuje sie również:

 • kształtowaniem prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o prawidłowy i jak najlepszy rozwój mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • usuwanie wad mowy,
 • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
 • usuwanie zaburzeń głosu,
 • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Leczenie chorób

 • Wady wymowy – DYSLALIA
 • Zaburzenia płynności mówienia – JĄKANIE I GIEŁKOT
 • Zaburzenia mowy u osób z NIEDOSŁUCHEM
 • Zaburzenia u osób z nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów mowy – DYSGLOSJA
 • Trudności w mowie u osób laryngektomowanych
 • Zaburzenia w przypadku osób chorych neurologicznie – AFAZJA, PRAGNOZJA, ZABURZENIA MOWY W DEMENCJI, DYZARTRIA
 • Zaburzenia mowy u osób chorych na schizofrenię – SCHIZOFAZJA
 • Zaburzenia mowy u osób upośledzonych umysłowo- OLIGOFAZJA
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Zaburzenia komunikacji – AUTYZM i ZESPÓŁ ASPERGERA

Sprawdź, w których oddziałach CMP przyjmuje Logopeda

Umów wizytę w Portalu Pacjenta