Badania diagnostyczne w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Badania diagnostyczne to podstawa analizy stanu zdrowia Pacjenta przez lekarza. Ich poprawne wykonanie to warunek niezbędny do postawienia trafnej diagnozy. Zarówno kierunek, jak i charakter, jaki przybierają badania diagnostyczne zależą od wielu czynników, a kluczowym jest stan zdrowia Pacjenta oraz doświadczane przez niego objawy.Badania diagnostyczne są wykonywane na każdym etapie opieki medycznej – począwszy od tych wstępnych, podejmowanych na samym początku leczenia, aż po badania kontrolne. Z szerokiego zakresu badań tego typu można skorzystać w Centrum Medycznym CMP.

Badania diagnostyczne – najważniejsze rodzaje

  Badania diagnostyczne to bardzo szeroka kategoria. Obejmuje między innymi:
 • wywiad lekarski - to pogłębiona rozmowa lekarza z Pacjentem, w trakcie której specjalista rozpoznaje się z objawami doświadczonymi przez osobę leczoną oraz zadaje pytania, które pozwalają wstępnie określić kierunek diagnostyki,
 • badanie podmiotowe - obejmuje, w zależności od charakteru konsultacji medycznych i specjalności lekarza, np. badanie palpacyjne, badanie głowy, szyi, klatki piersiowej, kończyn, odruchów nerwowych i tym podobnej,
 • badania laboratoryjne - m.in. krwi, moczu oraz kału, a także badania histopatologiczne,
 • badania obrazowe- np. RTG oraz USG i inne,
 • badania endoskopowe - przydatne mi.n w gastroenterologii i pokrewnych dziedzinach medycyny.To jakiego rodzaju badania diagnostyczne zostaną wykonane lub zlecone przez lekarza, jest uzależnione od specyfiki problemów i potrzeb medycznych Pacjenta.

Jakie badania diagnostyczne wykonasz w Centrum Medycznym CMP?

  Placówki Centrum Medycznego CMP realizują badania diagnostyczne podczas konsultacji medycznych, jak i w zakresie badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych. Można je wykonać w placówkach CMP, które znajdują się na terenie Warszawy, a także Piaseczna i Łomianek. Są realizowane zarówno na zlecenie lekarzy specjalistów współpracujących z CMP jak i innych – Pacjent może się zgłosić ze skierowaniem do dowolnie wybranej placówki Sieci.
  Termin, w jakim zostaną wykonane odpowiednie badania diagnostyczne, najwygodniej ustalić z recepcją wybranego Centrum Medycznego – informacje są udzielane Pacjentom telefonicznie, a także drogą internetową.

Badania diagnostyczne, jakie można wykonać w placówkach medycznych należących do sieci CMP obejmują m.in.:

 • pełen zakres badań laboratoryjnych, włączając w to np. markery nowotworowe, badania poziomu hormonów czy badania na boreliozę i panele alergiczne,
 • badania obrazowe, w tym diagnostykę RTG, USG, a także pantomografię czy densytometrię,
 • endoskopie – w tym gastroskopia, kolonoskopia czy sigmoidoskopia,
 • komputerowe badania wzroku,
 • spirometria,
 • dermatoskopia,
 • EKG, w tym z holterem,
 • badania nyktometryczne
 • i wiele innych. Jeśli interesują Cię konkretne badania diagnostyczne, informacje o tym, czy nasze placówki je realizują, otrzymasz, kontaktując się.
 • Pamiętaj, że aby wykonać niektóre badania diagnostyczne, Pacjent musi się do nich przygotować. Zanim zgłosisz się do wybranej placówki CMP, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym lub personelem medycznym, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Przygotowanie do badań

  Pamiętaj, że aby wykonać niektóre badania diagnostyczne, Pacjent musi się do nich przygotować. Zanim zgłosisz się do wybranej placówki CMP, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym lub personelem medycznym, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.