Medycyna pracy – Warszawa Gocław

Medycyna pracy to specjalizacja dedykowana wszystkim zatrudnionym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek skierować każdego pracownika na badania tuż po przyjęciu go na określone stanowisko. Kolejne badania kontrolne przeprowadza się okresowo.

Medycyna pracy Warszawa Gocław przeprowadza badania zgodne z czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi występującymi przy wykonywaniu określonej pracy, a także wydaje stosowne orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Poradnia medycyny pracy Warszawa Gocław – zakres usług

Poradnia medycyny pracy Warszawa Gocław świadczy szereg usług związanych z oceną predyspozycji pacjenta do pracy w konkretnym zawodzie. Wizyta w tym gabinecie dotyczy każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę – bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska. Ocenie predyspozycji zawodowych i stosownym badaniom podlegają zarówno osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną, jak i te zatrudnione w biurach.

Medycyna Pracy Warszawa Gocław przyjmuje osoby skierowane przez pracodawców zarówno na badania wstępne, jak i okresowe oraz kontrolne. Wykonujemy też badania uczniów oraz studentów i wydajemy stosowne orzeczenia, tam, gdzie jest to wymagane. Zakres prowadzonych badań zależy od wymogów związanych z konkretnym stanowiskiem. Medycyna Pracy Warszawa Gocław dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, by przeprowadzić kompleksową diagnostykę pracowników.

Medycyna pracy Warszawa Gocław – kiedy należy się zgłosić?

O tym, jak często konieczna jest wizyta, decyduje kodeks pracy. Poradnia medycyny pracy Warszawa Gocław przyjmuje tylko pacjentów z odpowiednim skierowaniem od pracodawcy i to właśnie na nim spoczywa obowiązek dotrzymania określonych terminów. Pierwsza wizyta powinna się odbyć po przyjęciu danej osoby do pracy, a kolejne okresowo, co 1-5 lat. Ich częstotliwość zależy od charakteru obejmowanego przez pracownika stanowiska. Medycyna pracy Warszawa Gocław wykonuje zarówno badania ogólne, jak i te specjalistyczne dla osób narażonych w pracy na szczególne uciążliwości lub czynniki szkodliwe. Nasi specjaliści mają odpowiednie kwalifikacje oraz dysponują niezbędnym sprzętem do przeprowadzania różnego rodzaju procedur. Medycyna pracy Warszawa Gocław jest ponadto miejscem, do którego należy udać się na badania przed powrotem do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym 30 dni lub dłużej.

Medycyna pracy Warszawa Gocław – oferta poradni

Poradnia medycyny pracy Warszawa Gocław jest częścią nowoczesnej przychodni należącej do stołecznej sieci CMP. Dzięki temu oferujemy swoim pacjentom komfortowe warunki i nowoczesne wyposażenie. Medycyna pracy Warszawa Gocław przyjmuje pracowników firm, z którymi ma podpisane umowy, ale realizuje też badania prywatne, wystawiając rachunki, które są podstawą do zwrotu opłaty za badania przez pracodawcę. Warto pamiętać, że badania z zakresu medycyny pracy powinny odbywać się w godzinach pracy zatrudnionego, a za czas poświęcony na ich wykonanie ma on obowiązek otrzymać wynagrodzenie.


Adres Przychodni CMP Gocław

ul. Nagórskiego 1
03-982 Warszawa

Godziny przyjęć Przychodni CMP Gocław

Pn.-pt.: 8.00-20.00

Godziny otwarcia punktu pobrań Przychodni CMP Gocław

Pn.-pt.: 8:00-12:00

Skontaktuj się z nami

Centrum Rezerwacji Wizyt: 22 737 50 50,

goclaw@cmp.med.pl

Umów wizytę w Portalu Pacjenta