Alergologia w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Alergolog (Warszawa, Piaseczno) zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami alergicznymi, między innymi: alergicznym nieżytem nosa, atopowym (alergicznym) zapaleniem skóry, kontaktowym zapaleniem skóry, astmą oskrzelową, alergią pokarmową, pokrzywką. Niektórzy pacjenci z chorobami alergicznymi mogą być kwalifikowania do immunoterapii swoistej (odczulanie). Taka forma terapii jest również prowadzona przez lekarzy alergologów współpracujących z CMP.

Zakres usług

Leczenie chorób

  • nieżyt nosa
  • atopowe (alergiczne) zapalenie skóry
  • kontaktowe zapalenia skóry
  • astma oskrzelowa
  • alergia pokarmowa
  • alergia wziewna
  • pokrzywka