Podstawy prawne

Regulacje prawne dotyczące medycyny pracy

Zgodnie z art.229 Kodeksu Pracy, oraz ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 (Dz. U. nr 96 poz. 593) obowiązującej od dnia 01.01.1998 wstępne, okresowe i kontrolne profilaktyczne badania lekarskie, oraz profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami, niezbędna ze względu na warunki pracy, przeprowadzane są na koszt pracodawcy, pod warunkiem, że podpisana jest umowa z uprawnioną placówką służby zdrowia co najmniej na rok.
Badania te są obligatoryjne i dotyczą wszystkich pracowników. Zgodnie z ustawą wydatki poniesione w związku z wykonywaniem badań profilaktycznych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy. Ustawa szczegółowo określa liczbę, profil i częstotliwość wykonywania badań profilaktycznych do pracy.
Wśród innych ustaw, na które powołujemy się w ramach opieki profilaktycznej dla firm wymienić należy: