Badania kliniczne w Centrum Medycznym CMP

Post image

Od wielu lat Centrum Medyczne CMP pomaga pacjentom w leczeniu różnych chorób oferując szeroki wachlarz usług od diagnostyki po konsultacje i zabiegi. Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, w 2019 roku zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prowadzenia badań klinicznych w naszych placówkach. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na udział w badaniach klinicznych nowych leków i terapii oferując tym samym naszym pacjentom dostęp do nowych potencjalnych opcji leczenia. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o badaniach klinicznych.

Z poważaniem

Dyrektor Medyczny CMP dr Katarzyna Paszkiewicz

FOR SPONSORS AND CRO ENGLISH VERSION BELOW

Badanie kliniczne w CMP

W Centrum Medycznym CMP prowadzimy badania kliniczne leków, w późnej fazie potwierdzania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania, gdy dostępne są już informacje z wcześniejszych faz badań klinicznych. Uczestnicząc w badaniach klinicznych pacjenci mają istotny wpływ na dostępność nowych leków dla siebie oraz innych chorych. Badania służą weryfikacji skuteczności i bezpieczeństwa co może nieść za sobą pewne ryzyka, niemniej pacjenci są pod ścisłą, zorganizowaną opieką Zespołu Badawczego. W ramach badań klinicznych mają zapewnione bezpłatne badania diagnostyczne, leki oraz nadzór lekarzy i pielęgniarek. Obecnie badania prowadzimy w CMP Piaseczno, CMP Ursynów i CMP Wilanów. Zapraszam do zapoznania się z informacjami o badaniach klinicznych w CMP.

Kierownik Działu Badań Klinicznych mgr. Piotr Sawicki

Czym jest badanie kliniczne?

Przed dopuszczeniem do sprzedaży w aptekach każdy nowy lek musi przejść proces oceny bezpieczeństwa i skuteczności oraz uzyskać pozwolenie do stosowania. Proces ten nazywany jest badaniem klinicznym i prowadzony jest z udziałem ludzi. W trakcie badania klinicznego sprawdza się czy nowa substancja, która znajduje się w leku potwierdza swoje bezpieczeństwo oraz skuteczność terapeutyczną, gdy jest stosowana przez pacjentów chorujących na daną chorobę. Badania kliniczne przeprowadza się dopiero po uzyskaniu pozwolenia od Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu Rejestracji Leków i pozytywnej opinii od komisji bioetycznej.

Korzyści z udziału w badaniach klinicznych

Pacjenci, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniach oraz zostaną zakwalifikowani przez lekarza prowadzącego mogą liczyć na szereg korzyści:
 • Dostęp do potencjalnych nowych metod leczenia.
 • Pakiet bezkolejkowy: zgłoszenie, wizyta i opieka bez kolejki.
 • Bezpłatna diagnostyka internistyczna badania krwi, moczu, EKG i inne.
 • Bezpłatna, stała, usystematyzowana opieka lekarska i pielęgniarska w trakcie trwania badania.
 • Bezpłatne leki: lek badany (w trakcie oceny przed rejestracja)  oraz lek porównawczy (lek już zarejestrowany, często np.: drogie leki biologiczne).
 • Zwrot kosztów dojazdu na wizyty w Oddziale CMP w trakcie trwania badania.
www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl – zapraszamy do odwiedzenia specjalistycznego serwisu prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych

BADANIA W TRAKCIE REALIZACJI (ZAKOŃCZONA KWALIFIKACJA PACJENTÓW)

 • Badanie dla pacjentów z POCHP
 • Badanie dla dorosłych pacjentów z alergicznym nieżytem nosa
 • Badanie dla pacjentów z obrzękiem plamki w przebiegu zakrzepu żyły siatkówki
 • Badanie dla pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki
 • Badanie dla pacjentów z hipercholesterolemią
 • Badanie szczepionki pediatrycznej przeciwko wirusowi RSV

BADANIA ZAKOŃCZONE

 • Badanie dla pacjentów z przewlekłym kaszlem
 • Badanie dla pacjentów zakażonych wirusem COVID
 • Badanie dla pacjentek z zakażeniem układu moczowego

Aktywne kwalifikacje do badań klinicznych w CMP

Pacjenci z objawami grypy

Miejsce prowadzenia badania: CMP Piaseczno

Główny Badacz: dr Oliwia Perzanowska

Lek badany: przeciw wirusowi grypy

Czas trwania: 4 tygodnie

Korzyści dla pacjentów:

 • pakiet bezkolejkowy: zgłoszenie, wizyta i opieka bez kolejki
 • bezpłatna, stała, usystematyzowana opieka w trakcie trwania badania
 • bezpłatna diagnostyka: badania krwi, moczu, EKG
 • bezpłatny lek badany
 • zwrot kosztów dojazdu na wizyty w Oddziale w trakcie trwania badania
KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW
 • Wiek od 18 do 85 lat, włącznie.
 • Pacjenci z objawami grypy
 • Pacjenci mieszkający z domownikami
 • Pacjenci nie leczeni na grypę/COVID - lekami antywirusowymi
OKRES KWALIFIKACJI: OBECNIE TRWAJĄ
 

  Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą̨ być powierzane dla realizacji powyższego celu do podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą̨ przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są̨ na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą̨ poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ni wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@odosc.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e- mail: iodo@cmp.med.pl Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

  * Pole wymagane

   

  Nadchodzące Badania

  W najbliższym czasie ( maksymalnie do 1 miesięca ) rozpoczniemy nowe badania kliniczne.  

  CMP Puławska

  • Nowy lek dla dorosłych pacjentów z nadciśnieniem.
  • Test diagnostyczny różnicujący zakażenie COVID-19 lub Grypą Typu A lub Grypą Typu B
  • Nowy lek dla chorych zakażonych wirusem COVID-19
   

  Kontakt dla Pacjentów

  Zapraszamy do kontaktu z Centrum Rezerwacji Wizyt tel. 22 737 50 50 lub mailowo badaniakliniczne@cmp.med.pl

  www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl – zapraszamy do odwiedzenia specjalistycznego serwisu prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych

  Kontakt dla Sponsorów i CRO

  Zapraszamy do przesyłania propozycji nowych badań na adres badaniakliniczne@cmp.med.pl lub bezpośrednio do Kierownika Działu Badań Klinicznych – Piotr Sawicki piotr.sawicki@cmp.med.pl

  YOUR MEDICAL PARTNER IN CLINICAL STUDIES

  CMP is active in the medical services market for 20 years. We have 19 owned Medical Units, access to the searchable database of 650.000 patients, and over 500 HCP. Since 2019 we offer cooperation in conducting Phase II – III Clinical studies for Pharma, CRO, and Biotech companies. To learn more about our capabilities please contact us by e-mail:badaniakliniczne@cmp.med.pl