Badania kliniczne w Centrum Medycznym CMP

Post image

Od wielu lat Centrum Medyczne CMP pomaga swoim pacjentom w leczeniu różnych chorób oferując szeroki wachlarz swoich usług od diagnostyki po konsultacje i zabiegi. Mając na uwadze dobro naszych pacjentów zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prowadzenia badań klinicznych w naszych placówkach. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na udział w badaniach klinicznych nowych leków i terapii oferując tym samym naszym pacjentom dostęp do nowych opcji leczenia. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o badaniach klinicznych.

Z poważaniem

Dyrektor Medyczny CMP dr Katarzyna Paszkiewicz

Czym jest badanie kliniczne?

Przed dopuszczeniem do sprzedaży każdy nowy lek musi przejść proces oceny bezpieczeństwa i skuteczności i uzyskać pozwolenie do stosowania.

Proces ten nazywany jest badaniem klinicznym i prowadzony jest z udziałem ludzi. W trakcie badania klinicznego sprawdza się czy nowa substancja, która znajduje się w leku potwierdza swoje bezpieczeństwo oraz skuteczność terapeutyczną, gdy jest stosowana przez pacjentów chorujących na daną chorobę.

Jakie badania i gdzie obecnie prowadzi CMP?

W Centrum Medycznym CMP prowadzimy badania kliniczne leków, które są w późnej fazie potwierdzania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania, gdy dostępne są już informacje z  wczesnych faz badań klinicznych.

Badania prowadzimy w wybranych placówkach CMP w całym województwie mazowieckim.

  Podstawę do przetwarzania danych stanowi dobrowolna zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu.
  Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iodo@cmp.med.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. 
  Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.„

  Kontakt

  Zapraszamy do kontaktu z Centrum Rezerwacji Wizyt tel. 22 737 50 50

  www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl – zapraszamy do odwiedzenia specjalistycznego serwisu prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych