Badania kliniczne w Centrum Medycznym CMP

Post image

Od wielu lat Centrum Medyczne CMP pomaga pacjentom w leczeniu różnych chorób oferując szeroki wachlarz usług od diagnostyki po konsultacje i zabiegi. Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, w 2019 roku zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prowadzenia badań klinicznych w naszych placówkach. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na udział w badaniach klinicznych nowych leków i terapii oferując tym samym naszym pacjentom dostęp do nowych potencjalnych opcji leczenia. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o badaniach klinicznych.

Z poważaniem

Dyrektor Medyczny CMP dr Katarzyna Paszkiewicz

Czym jest badanie kliniczne?

Przed dopuszczeniem do sprzedaży każdy nowy lek musi przejść proces oceny bezpieczeństwa i skuteczności i uzyskać pozwolenie do stosowania.

Proces ten nazywany jest badaniem klinicznym i prowadzony jest z udziałem ludzi. W trakcie badania klinicznego sprawdza się czy nowa substancja, która znajduje się w leku potwierdza swoje bezpieczeństwo oraz skuteczność terapeutyczną, gdy jest stosowana przez pacjentów chorujących na daną chorobę.

Badania kliniczne w CMP

W Centrum Medycznym CMP prowadzimy badania kliniczne leków, które są w późnej fazie potwierdzania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania, gdy dostępne są już informacje z wcześniejszych faz badań klinicznych.

Obecnie badania prowadzimy w CMP Piaseczno, CMP Ursynów i CMP Wilanów.

Uczestnicząc w badaniach klinicznych pacjenci mają istotny wpływ na dostępność nowych leków dla siebie oraz innych chorych. Badania służą weryfikacji skuteczności i bezpieczeństwa co może nieść za sobą pewne ryzyka, niemniej pacjenci są pod ścisłą, zorganizowaną opieką Zespołu Badawczego. W ramach badań klinicznych mają zapewnione bezpłatne badania diagnostyczne, leki oraz nadzór lekarzy i pielęgniarek.

Korzyści z udziału w badaniach klinicznych

 • Pakiet bezkolejkowy: zgłoszenie, wizyta i opieka bez kolejki.
 • Bezpłatna diagnostyka specjalistyczna.
 • Bezpłatna diagnostyka internistyczna badania krwi, moczu, EKG i inne.
 • Bezpłatna, stała, usystematyzowana opieka lekarska i pielęgniarska w trakcie trwania badania.
 • Bezpłatne leki: lek badany (w trakcie oceny przed rejestracja)  oraz lek porównawczy (lek już zarejestrowany, często np.: drogie leki biologiczne).
 • Zwrot kosztów dojazdu na wizyty w Oddziale CMP w trakcie trwania badania.

  Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą̨ być powierzane dla realizacji powyższego celu do podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą̨ przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są̨ na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą̨ poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ni wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@odosc.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e- mail: iodo@cmp.med.pl Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
  * Pole wymagane

   

  Kontakt

  Zapraszamy do kontaktu z Centrum Rezerwacji Wizyt tel. 22 737 50 50 lub mailowo badaniakliniczne@cmp.med.pl

  www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl – zapraszamy do odwiedzenia specjalistycznego serwisu prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych