Badania do broni w Centrum Medycznym CMP


Badania lekarskie  i psychologiczne są wykonywane jedynie  przez  uprawnionych  lekarzy  i uprawnionych psychologów. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Podstawa prawna;

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2002
Zarezerwuj wizytę

Zakres usług:


 • badanie psychologiczne z wydaniem orzeczenia
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja psychiatryczna
 • poziom glukozy we krwi
 • EKG u osób powyżej 40 roku życia
 • badanie przez lekarza uprawnionego z wydaniem orzeczenia

Dla kogo badanie:


Badaniom do broni podlegają osoby ubiegające się o pozwolenie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni palnej;

 • bojowej
 • myśliwskiej
 • sportowej
 • gazowej
 • alarmowej o kalibrze powyżej 6 mm
 • sygnałowej