Badania do broni w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Badania lekarskie i psychologiczne są wykonywane jedynie przez uprawnionych lekarzy i uprawnionych psychologów. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia. Podstawa prawna;

  • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2002

Zakres usług

Dla kogo badanie

Badaniom do broni podlegają osoby ubiegające się o pozwolenie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni palnej;

  • bojowej
  • myśliwskiej
  • sportowej
  • gazowej
  • alarmowej o kalibrze powyżej 6 mm
  • sygnałowej