Badania marynarzy w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Badania marynarzy w Polsce podlegają różnym aktom prawnym. Na badania na międzynarodowe świadectwo zdrowia powinni zgłosić się kandydaci do szkół morskich, a także marynarze. Kandydaci są grupą osób, którzy podlegają wyjątkowo szczegółowym badaniom. Dopuszczając chorego ucznia, narażamy go na stratę czasu podczas nauki w kierunku, w którym w przyszłości są nikłe szanse na podjęcie pracy. Uczniowie szkół morskich podlegają przede wszystkim badaniom narządu wzroku, układu nerwowego oraz narządu słuchu i równowagi.

Zakres usług

Ważne

    W przypadku wymagania przez armatora świadectwa zdrowia danego kraju, prosimy o przyniesienie oryginalnego druku w języku angielskim – English Certificate.W tych przypadkach zakres badań może być rozszerzony na wniosek pracodawcy np. o badanie krwi na zawartość alkoholu i narkotyki, HIV, spirometrię.