Badania marynarzy w Centrum Medycznym CMP


Badania marynarzy w Polsce podlegają różnym aktom prawnym. Na badania na międzynarodowe świadectwo zdrowia powinni zgłosić się kandydaci do szkół morskich, a także marynarze. Kandydaci są grupą osób, którzy podlegają wyjątkowo szczegółowym badaniom. Dopuszczając chorego ucznia, narażamy go na stratę czasu podczas nauki w kierunku, w którym w przyszłości są nikłe szanse na podjęcie pracy. Uczniowie szkół morskich podlegają przede wszystkim badaniom narządu wzroku, układu nerwowego oraz narządu słuchu i równowagi.

Zarezerwuj wizytę

Zakres usług:


  • Konsultacja neurologiczna
  • Konsultacja laryngologiczna
  • Audiometria
  • Konsultacja okulistyczna
  • Nyktometria
  • Pole widzenia
  • RTG klatki piersiowej
  • badania laboratoryjne
  • EKG koniecznie z opisem

Ważne:


W przypadku wymagania przez armatora świadectwa zdrowia danego kraju, prosimy o przyniesienie oryginalnego druku w języku angielskim – English Certificate.
W tych przypadkach zakres badań może być rozszerzony na wniosek pracodawcy np. o badanie krwi na zawartość alkoholu i narkotyki, HIV, spirometrię.