Akcje profilaktyczne i programy badań

Post image

Bezpłatna Podstawowa Opieka Medyczna w ramach NFZ dostępna w oddziałach Centrum Medycznego CMP: CMP Białołęka, CMP Chmielna, CMP Ursynów, CMP Piaseczno, CMP Piaseczno-Pawia, CMP Wola, CMP Mariańska, CMP Ochota, CMP Wilanów, CMP Żoliborz, CMP Łomianki, CMP Gocław, CMP Józefosław. Dzięki złożonej deklaracji POZ każdy z pacjentów otrzymuje bezpłatny dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych. Lekarza rodzinnego, pielęgniarkę, położną możesz zmienić bezpłatnie 2 razy w roku. Wypełnienie deklaracji zajmuje 3 minuty. Nie zwlekaj i zyskaj 10% zniżki na usługi nieobjęte Podstawową Opieką Zdrowotną. Deklarację możesz wypełnić w wybranym oddziale Centrum Medycznego CMP, lub w domu a wypełnione deklaracje złożyć w wybranym oddziale.

Profilaktyka zdrowia prowadzona w CMP

Akcja profilaktyczna- „Profilaktyka raka piersi”

cel: profilaktyka raka piersi

skutek: obniżenie wskaźnika umieralności w Polsce z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka i wczesna diagnostyka,

akcja obejmuje:

 1. edukację w zakresie metody badania piersi i zalecanych badań diagnostycznych
 2. usg piersi
 3. mammografię

1. edukacja w zakresie metody badania piersi i zalecanych badań diagnostycznych- opis

harmonogram- edukacja realizowana w godzinach pracy położnej POZ przez cały rok

Edukację w  zakresie badania piersi prowadzą położne w Oddziałach CMP.

Położna przeprowadza badanie piersi pacjentce. Tłumaczy zasady, następnie instruuje pacjentkę jak samodzielnie ma badać piersi. Pacjentka ćwiczy sama wykonanie badania.

Położna przekazuje pacjentce informacje na temat czynników wpływających na zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi a także wskazuje na obecnie zalecane badania diagnostyczne i ich harmonogram (informuje pacjentkę o możliwości wykonania badań diagnostycznych -USG i mammografia).

Celem odbycia edukacji pacjentka zapisuje się do Oddziału na konsultację u położnej telefonicznie poprzez CRW (Centrum Rezerwacji Wizyt)  lub w recepcji w Oddziałach CMP.


2. usg piersi w ramach akcji profilaktycznej- opis

harmonogram – miesiąc październik

Poza dostępnością codzienną do badania USG piersi (w ramach pakietów lub badania odpłatnego) Centrum Medyczne CMP oferuje Pacjentkom USG piersi w ramach akcji Gabinetów z Różową wstążką (z udziałem AVON).Badanie dedykowane jest wszystkim kobietom przed 50 rż . Wykonanie pierwszego USG piersi zaleca się w 20. roku życia. Pacjentki powinny się na nie zgłaszać w 7.–10. dniu cyklu. Do ukończenia 30. roku życia. USG należy powtarzać co najmniej co 2 lata, a potem raz do roku, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Akcja prowadzona w miesiącu październiku, zapis odbywa się telefonicznie poprzez CRW (Centrum Rezerwacji Wizyt) oraz w recepcjach Oddziałów CMP, czas zapisu- ogłaszany każdorazowo na stronie www.cmp.med.pl, cena: promocyjna dla Pacjenta - 20 zł.


3. mammografia

W ramach profilaktyki raka piersi wszystkie kobiety pomiędzy 50–69 rokiem życia mają gwarantowane bezpłatne badania mammograficzne

Badanie dedykowane:

 • kobietom w wieku od 50 do 69 lat, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej,
 • kobietom, które otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w roku ubiegłym pisemne wskazania do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50–69 lat, które wykonywały badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, zmniejszyła się umieralności o 25 – 30%. Warto więc badać się systematycznie i nie dopuścić do rozwoju choroby.

Spośród wielu czynników rakotwórczych coraz częściej wskazuje się na uwarunkowania genetyczne. W Polsce około 10% przypadków raka piersi występuje u kobiet z mutacją w obrębie genów, najczęściej w BRCA 1.

Celem ułatwienia wykonania badania profilaktycznego mammograficznego, Centrum Medyczne CMP organizuje usługi, zapewnione w mammobusach stojących na miejscu postojowym przed przychodniami CMP. Harmonogram- 1x w roku, informacja dotycząca terminu przekazywana jest z wyprzedzeniem miesięcznym na stronie www.cmp.med.pl.

Akcja profilaktyczna- „Szczepienia p/grypie”

cel: zaszczepienie szerokiego grona pacjentów, szczególnie z grup zwiększonego ryzyka

Zadaniem szczepionki jest przede wszystkim wzmocnienie odporności na zakażenie wirusem grypy, a tym samym niedopuszczenie do jej powikłań. Preparat stymuluje produkcję przeciwciał, które pojawiają się już 7. dnia po szczepieniu i pomagają zwalczyć zakażenie grypą. Zgodnie z zaleceniami WHO Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (Advisory Committee on Immunization Practices – ACIP) i 15 Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego szczepienia są jedyną skuteczną, najtańszą metodą chroniącą nas przed zachorowaniem.

skutek: spadek zachorowań a przede wszystkim powikłań grypy, szczególnie w grupach ryzyka tj wśród pracowników służby zdrowia oraz innych, których praca wymaga szerokich kontaktów z ludźmi a także wśród osób powyżej 50. roku życia, cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, niewydolność nerek, choroby wątroby, wady serca, niewydolność układu krążeniowego, osób z obniżoną odpornością, przebywających w skupiskach (domy dziecka, internaty, domy pomocy społecznej). Szczepienia obejmują także dzieci i kobiety w drugim lub trzecim trymestrze ciąży.

akcja obejmuje:

a. szczepienia pracowników CMP

b. szczepienia w ramach akcji „Grypa65+”:

c. szczepienia zalecane pacjentom CMP

harmonogram: wrzesień- listopad


a. szczepienia pracowników CMP:

Dyrektor Medyczny CMP informuje o możliwości i jednocześnie rekomenduje szczepienia dla personelu medycznego CMP. Biuro Pionu Medycznego dokonuje adnotacji w zestawieniu „szczepienia pracowników CMP” osób zaszczepionych, osób odmawiających szczepienia.Centrum Medyczne CMP udziela bezpłatnych szczepień wszystkim pracownikom medycznym CMP, którzy pracują w wymiarze ponad 60 godzin miesięcznie niezależnie od rodzaju umowy, pozostali pracownicy otrzymują możliwość zaszczepienia p/grypie z możliwością znaczącej refundacjib.


b. szczepienia w ramach akcji „Grypa65+”:

Warszawskie przychodnie Centrum Medycznego CMP realizują program szczepień przeciwko grypie, finansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Program obejmuje pacjentów powyżej 65 rż, z meldunkiem stałym lub czasowym w Warszawie i/lub rozliczających podatki w Warszawie.

Pacjent, który posiada deklarację NFZ w CMP, i spełnia warunki opisane powyżej, po wstępnej obowiązkowej kwalifikacji do szczepienia (usługa bezpłatna dla pacjenta , w ramach świadczeń POZ) zostaje zaszczepiony p/grypie nie ponosząc dodatkowych kosztów. Po zaszczepieniu pacjent zostaje 30 minut pod obserwacją lekarza w oddziale.

Pacjent, który nie posiada deklaracji w CMP, może przynieść pisemna kwalifikację do szczepienia (ważna 24 godziny) lub ma możliwość odbycia kwalifikacji w ramach usług należnych w abonamencie lub odpłatnie. Samo zaszczepienie i produkt leczniczy-szczepionka są dla pacjenta bezpłatne, jeśli spełnia warunki opisane powyżej

Program szczepień przeciwko grypie „Grypa 65+” realizuje 9 przychodni Centrum Medycznego CMP w Warszawie:

 • Przychodnia CMP Białołęka
 • Przychodnia CMP Ochota
 • Przychodnia CMP Ursynów
 • Przychodnia CMP Wola
 • Przychodnia CMP Mariańska
 • Przychodnia CMP Żoliborz
 • Przychodnia CMP Wilanów
 • Przychodnia CMP Chmielna
 • Przychodnia CMP Mariańska

Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu Centrum Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50.

c. szczepienia zalecane pacjentom CMP

Grypa jest jedna z najpoważniejszych wirusowych infekcji dróg oddechowych, na którą w krótkim czasie zapadają tysiące ludzi. Jednocześnie zmienność antygenowa szczepów wirusa powoduje, że na grypę można chorować co rok. Wirus grypy charakteryzuje się dużą zmiennością antygenową, dlatego szczepionka przeciw grypie sezonowej jest co roku zmieniana.

Wirus grypy wnika do naszego organizmu poprzez błonę śluzową dróg oddechowych, gdzie szybko i intensywnie się rozmnaża, uszkadzając lub niszcząc rzęski nabłonka. W ten sposób osłabia naszą pierwszą linię obrony i toruje sobie drogę w głąb organizmu, co może doprowadzić do wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego: zapalenia ucha środkowego, zapalenia krtani, oskrzeli lub płuc albo do bardzo groźnych dla zdrowia i życia powikłań ze strony układu krążenia, takich jak: zaostrzenie choroby wieńcowej serca, zawał serca, niewydolność krążenia oraz zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia. Obserwujemy wyraźną zależność pomiędzy występowaniem grypy w sezonie zimowym i zdecydowanie częstszym wtedy występowaniem zawałów serca.

Z uwagi na powyższe szczepienia p/grypie są zaliczane do szczepień zalecanych i aktywnie rekomendowanych naszym pacjentom. Ze względu na wygodę pacjenta, zapewniając kompleksową opiekę medyczną jak i najwyższe bezpieczeństwo związane z ciągłym nadzorem nad prawidłowym stanem szczepionek, Centrum Medyczne CMP zapewnia dostęp do szczepionek w ramach oddziałów zaopatrzonych w leki.

Edukacja Pacjentów

Edukacja Pacjentów z cukrzycą

CEL EDUKACJI:

 • Zapoznanie Pacjenta z istotą choroby
 • Przygotowanie praktyczne i teoretyczne do zmiany zachowań zdrowotnych
 • Przygotowanie do sprawnej realizacji samokontroli i samoopieki
 • Zwiększenie psychicznej odporności i motywacji pacjenta
 • Niedopuszczenie do wystąpienia późniejszych powikłań cukrzycy
 • Osiągnięcie lepszej jakości życia u cukrzyka

Akcja obejmuje:

1. Rozmowę z pacjentami na temat cukrzycy i prowadzonego trybu życia. Wyjaśnienie czym naprawdę jest cukrzyca

2. Wyjaśnienie źródeł i roli glukozy w organizmie oraz znaczenia insuliny.

3. Przedstawienie objawów oraz powikłań choroby.

4. Naukę obsługi glukometru a także wstrzyknięcia insuliny

5. Wyjaśnienie znaczenia samokontroli w cukrzycy.

6. Przedstawienie zasad odżywiania w cukrzycy z uwzględnieniem wymienników węglowodanowych oraz przedstawienie zasad zdrowego trybu życia

7. Wyjaśnienie pacjentowi odległego wpływu cukrzycy na stan ogólny.

8. Odpowiedzi na zadawane pytania przez pacjentów.

9. Uczestnicy/uczestnik edukacji otrzymują broszury dotyczące cukrzycy i zagadnień z nią związanych

Edukowani pacjenci:

Odbiorca: wszyscy pacjenci zdeklarowani do Centrum Medycznego CMP