Ortopedia w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Ortopeda to specjalista zajmujący się rozpoznaniem, leczeniem oraz profilaktyką wad, zniekształceń, uszkodzeń i chorób narządu ruchu – tak wrodzonych, jak i nabytych. W zależności od schorzenia, z którym zwraca się pacjent, umiejętnie dobiera różnorodne metody leczenia wad stóp, rąk, kręgosłupa np. opatrunki unieruchamiające, wyciągi, aparaty i obuwie ortopedyczne. Ortopeda współpracuje również z rehabilitantami, fizykoterapeutami, zalecając tym samym potrzebne w leczeniu zabiegi. Ortopedia jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób i urazów powiązanych z narządem ruchu. Zajmuje się zatem wszelkimi dolegliwościami szkieletu (poza czaszką), układu szkieletowo - więzadłowego oraz urazami stawów, mięśni i nerwów. Dziedziną wywodzącą się z ortopedii jest traumatologia, która zajmuje się leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł (także mięśni i ścięgien dotkniętych urazami).W ramach poradni oferujemy diagnostykę obrazową (RTG, USG), blokady dostawowe oraz punkcję stawu.

Zakres usług

Leczenie chorób

  • choroba zwyrodnieniowa stawów
  • dna moczanowa
  • łokieć tenisisty
  • osteoporoza
  • haluksy- Paluch koślawy
  • reumatoidalne zapalenie stawów
  • reumatyzm
  • złamania kości
  • zapalenie stawów
  • ostroga piętowa
  • choroby układu kostno – stawowego
  • skrzywienie kręgosłupa, skolioza
  • lordoza – bóle odcinka szyjnego i lędźwiowego
  • kifoza – bóle w odcinku piersiowym
  • złamania
  • zwichnięcia
  • stłuczenia
  • skręcenia
  • kręcz szyi
  • złamanie szyjki kości udowej
  • zespół cieśni kanału nadgarstka
  • zapalenie torebki stawu ramiennego
  • choroba Perthesa