Diabetologia w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Diabetolog zajmuje się leczeniem pacjentów chorych na cukrzycę różnego typu (cukrzyca młodzieńcza, cukrzyca dorosłych, cukrzyca ciężarnych i cukrzyca wtórna) oraz innych zaburzeń o podłożu metabolicznym. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań pomagających rozpoznać typ choroby oraz stopień jej zaawansowania, jak np. oznaczanie glikemii, ketonurii, próby czynnościowe nerek, badanie dna oka. Następnie lekarz dobiera najbardziej odpowiednią metodę leczenia dla swoich pacjentów. Kontroluje przebieg terapii u pacjentów i w razie potrzeby modyfikuje dotychczasowe sposoby leczenia. Diabetolog, najczęściej we współpracy z lekarzami innych specjalności, zajmuje się również leczeniem powikłań wywołanych cukrzycą. Uczy on także chorych posługiwania się glukometrem i dozownikami insuliny.

Leczenie chorób

 • Cukrzyca insulinozależna
 • Cukrzyca insulinoniezależna
 • Cukrzyca związana z niedożywieniem
 • Inne określone postacie cukrzycy
 • Cukrzyca nie określona
 • Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
 • Otyłość i inne zespoły z przekarmienia
 • Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych,
 • Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
 • Choroby przydatków skórnych
 • Inne choroby skóry i tkanki podskórnej
 • Choroby naczyniówki i siatkówki
 • Upośledzenie widzenia i ślepota.