Psychiatria w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Psychiatria zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem oraz profilaktyką zaburzeń psychicznych, do których można zaliczyć: psychozy, zaburzenia nerwicowe, upośledzenia umysłowe, uzależnienia, zaburzenia osobowości. Psychiatra bada uwarunkowania rodzinno-genetyczne, biologiczne, psychologiczne oraz społeczne – sposób powstania i skutecznego zapobiegania.

Leczenie chorób

 • depresja
 • psychoza poporodowa
 • schizofrenia
 • zaburzenia nerwicowe, lękowe
 • zaburzenia urojeniowe
 • trauma
 • zaburzenia emocjonalne
 • majaczenie
 • anoreksja
 • bulimia
 • zespół nadpobudliwości ruchowej
 • Alzheimer
 • Zaburzenia i problemy pacjentów onkologicznych
 • Żałoba
 • samobójstwo