Szczepienia przeciw COVID-19 - informacje dla Pacjentów

Post image

Szanowny Pacjencie,

jeśli jesteś zainteresowany szczepieniem przeciwko COVID-19 w Centrum Medycznym CMP wypełnij poniższy formularz.

UWAGA! Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z otrzymaniem gwarancji wykonania szczepienia w CMP. Jeśli będziemy mogli zagwarantować Ci dostęp do preparatu szczepiennego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

O kolejności szczepień decydują wytyczne z Ministerstwa Zdrowia, zgodne z etapami Narodowego Programu Szczepień. Szczepienia przeciw COVID-19 są bezpłatne.

    Podstawę do przetwarzania danych stanowi dobrowolna zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu.
    Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iodo@cmp.med.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. 
    Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.„