Przyczyny oraz leczenie alergii

Przyczyny oraz leczenie alergii

Przyczyny alergii

Alergie, nietolerancje pokarmowe oraz nadwrażliwość na niektóre składniki zaliczane są do chorób cywilizacyjnych. Choroby alergiczne to zespół objawów, będących wynikiem nadmiernej reakcji układu immunologicznego. Ujawniają się one za każdym razem po ekspozycji na uczulający alergen. Do głównych przyczyn uczulenia zaliczamy przede wszystkim czynniki wziewne i pokarmowe.

Przyczyny alergii – alergeny pokarmowe i wziewne

Alergeny pokarmowe są główną przyczyną występowania choroby uczuleniowej w wieku niemowlęcym i dziecięcym. W tym przypadku objawy alergiczne dotyczą przede wszystkim dolegliwości ze strony układu trawiennego oraz skóry, takich jak pokrzywka lub wysypka. Do najczęstszych alergenów pokarmowych zaliczamy: białko jaja kurzego, orzechy (głównie orzeszki arachidowe), mleko, soję, pszenicę, ryby oraz skorupiaki. Źródłem reakcji uczuleniowej mogą być także egzotyczne owoce, takie jak kiwi i cytrusy.

Schorzenia alergiczne związane z obecnością alergenów wziewnych, objawiają się w obrębie górnych dróg oddechowych, przykładowo napadowym kichaniem, nieżytem nosa lub astmą. Wyróżniamy przy tym alergeny wewnątrzdomowe czyli te, które występują w mieszkaniach. Są to między innymi: roztocza kurzu, alergeny zwierząt (sierść, ślina, mocz, naskórek), alergeny karaluchów oraz grzyby, które występują głównie w pomieszczeniach zamkniętych o słabej wentylacji. Alergia latem ma głównie związek z drugą grupą alergenów, tak zwanych czynników zewnątrzdomowych. Wyróżniamy wśród nich zarodniki grzybów, u których szczyt sezonu przypada na okres od czerwca do sierpnia i pyłki roślin np. traw i chwastów. Alergie na pyłki występują podczas kontaktu z męskimi komórkami rozrodczymi roślin. Wyróżniamy przy tym pyłki przenoszone przez wiatr oraz te roznoszone przez owady .

Do innych przyczyn alergii możemy zaliczyć reakcje po ukąszeniu owadów (np. os lub pszczół), po alergenach kontaktowych (np. w formie wyprysku kontaktowego) oraz po przyjętych lekach. Warto przy tym dodać, iż występują one o wiele rzadziej.

Jak leczyć alergię?

Diagnostyka i leczenie uczulenia jest złożonym procesem, który obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe, testy skórne, badania laboratoryjne oraz diety eliminacyjne w przypadku alergii pokarmowych. Trudności związane są przede wszystkim z mnogością i różnorodnością występujących objawów.

Odpowiedź na pytanie jak wyleczyć alergię nie jest proste. W pierwszej kolejności należy ograniczyć ekspozycję na czynnik uczulający. W zależności od symptomów oraz podłoża uczulenia można zastosować terapię lekami antyhistaminowymi, odczulanie lub dietę eliminacyjną. Zastanawiasz się jak zapobiegać alergii? Kompleksowe leczenie może zaproponować lekarz alergolog. Usługi specjalisty dostępne są Centrum Medycznym CMP w Warszawie.

Alergia o charakterze epidemiologicznym dotyka coraz większą części populacji. Na ilość zachorowań mają wpływ między innymi predyspozycje genetyczne, położenie geograficzne oraz zanieczyszczenie powietrza. Szybkie zdiagnozowanie i wdrożenie leczenia pozwala uniknąć powikłań oraz umożliwia znaczne polepszenie jakości życia chorego w każdym wieku.

 

 

 

Ewa Dadas-Stasiak, Bolesław Kalicki, Anna Jung, Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii, „Pediatria i Medycyna Rodzinna”, vol 6, nr 2, 2010, s. 92-97.

Ibidem, s. 92-96.

Ibidem, s. 92.

Barbara Rymarczyk, Barbara Rogal, Alergia pokarmowa, https://www.termedia.pl/Journal/-98/pdf-34310-10?filename=alergia%20pokarmowa.pdf (dostęp 25.05.2022), s. 399.

Ibidem, s. 402-403.

Ewa Dadas-Stasiak, Bolesław Kalicki, Anna Jung, op. cit., s. 93.

 

-->