Skip to main content
A- A A+

Medycyna pracy. Badania okresowe dla pracowników

19 września, 2023

Promocja zdrowia w miejscu pracy jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Odpowiednia troska o zdrowie pracowników pozwala na zwiększenie produktywności oraz znaczne ograniczenie ilości wystawianych zwolnień zdrowotnych, które przyczyniają się do spowolnienia gospodarki oraz nadmiernego obciążenia służby zdrowia.[1] W naszym kraju obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych nakłada Kodeks Pracy. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie są badania okresowe pracownika.

Na czym polegają badania lekarskie do pracy

Głównym celem medycyny pracy jest profilaktyka chorób i ochrona zdrowia pracowników przed niekorzystnym wpływem czynników zawodowych w zakresie środowiska pracy oraz wykonywanych obowiązków. Badania do pracy powinny uwzględniać zarówno charakter pracy, jak i czynniki pozazawodowe, które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność wykonywania obowiązków służbowych.[2]

Regularne badania pracowników przekładają się bezpośrednio na kondycję finansową firmy oraz gospodarkę krajową. Wczesne wykrywanie chorób pozwala na znaczne ograniczenie zwolnień lekarskich, które stanowią znaczne obciążenie dla przedsiębiorstwa. Dodatkowo odpowiednia profilaktyka zdrowotna pozwala na utrzymanie dłuższej aktywności zawodowej, co ma kluczowe znaczenie w kontekście starzenia się społeczeństwa.[3]

Co ile badania okresowe pracowników?

Zakres i częstotliwość okresowych badań lekarskich określana jest przez lekarza medycyny pracy, który kieruje się wytycznymi zawartymi we „Wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”. Szczegółowe zasady, które znajdziemy w przepisach wykonawczych do kodeksu pracy, zorganizowane są według potencjalnych zagrożeń na konkretnym stanowisku pracy. Warto pamiętać, iż wspomniane Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nie wyczerpuje uregulowań prawnych. Pewne grupy zawodowe objęte zostały dodatkowymi regulacjami.[4]

Badania okresowe do pracy - jakie należy wykonać?

Badania profilaktyczne pracowników dostosowane są do rodzaju zagrożeń i czynników szkodliwych, na działanie których narażony jest pracownik w miejscu zatrudnienia. W razie konieczności lekarz medycyny pracy może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań specjalistycznych oraz skrócić termin ważności badań okresowych.[5] Badania lekarskie okresowe pracowników mogą obejmować m.in. badania ogólnolekarskie, okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne i laboratoryjne.[6]

Chcesz zadbać o zdrowie pracowników? Zależy Ci na optymalnej profilaktyce chorób? W naszym Centrum Medycznym CMP świadczymy kompleksowe usługi w zakresie medycyny pracy. Możesz skorzystać z jednego z czterech pakietów dla przedsiębiorstw, które są personalizowane i dostosowywane do potrzeb Twoich pracowników. Już dziś zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, który pomoże Ci wybrać najlepszy program.

 

[1] Marzena Malińska, Anna Namysł, Katarzyna Hildt-Ciuplińska, Promocja zdrowia w miejscu pracy – dobre praktyki, Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka, vol. 7, 2012, s. 18.

[2] Andrzej Marcinkiewicz, et. al., Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997–2014. Czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych, Medycyna Pracy, vol. 68, nr 1/2017, s. 106.

[3] Ibidem, s. 106.

[4] Ewa Wągrowska-Koski, Marcin Rybacki, Wskazówki do przeprowadzania badań profilaktycznych kierowców, Medycyna Pracy, vol. 58, nr 1/2008, s. 39.

[5] Katarzyna Janczek, Badania profilaktyczne pracowników – wybrane zagadnienia, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, nr 6/2015, s. 13.

[6] Ewa Wągrowska-Koski, Marcin Rybacki, op. cit., s. 41.


badania do pracy, badania lekarskie do pracy, badania lekarskie okresowe pracowników, badania pracowników, badanie okresowe do pracy - jakie, badanie okresowe pracownika, badanie profilaktyczne pracowników, co ile badania okresowe pracowników

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach