Badanie OCT oka

Badanie OCT oka

Badanie OCT, czyli optyczna tomografia koherentna, stanowi ważny element biometrii optycznej. Jej główną zaletą jest to, że nie wymaga bezpośredniego kontaktu urządzenia z gałką oczną. Pozwala na skuteczne rozpoznawanie zmian chorobowych narządu wzroku[1]. Na czym polega badanie OCT oka? Co to jest i kiedy należy je wykonać?

OCT oka – co to za badanie?

Tomografia koherentna jest nieinwazyjnym sposobem obrazowania wewnętrznej struktury oka. Umożliwia tym samym przeprowadzenie „biopsji optycznej” w czasie rzeczywistym, ukazując mikrostruktury tkanki oraz ewentualne zmiany chorobowe. W okulistyce najczęściej zastosowanie znajduje emitujące światło podczerwone badanie OCT. Co wykrywa ten rodzaj diagnostyki laserowej? Najczęściej stosowany jest do rozpoznawania chorób tęczówki i rogówki[2].

OCT, badanie okulistyczne może być przeprowadzone u osób cierpiących na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem oraz cukrzycą. Pozwala na kompleksowe diagnozowanie jaskry. Co więcej, stanowi jeden ze sposobów obrazowania patologicznych zmian mikrostrukturalnych, analizy tarczy nerwu wzrokowego oraz kwalifikowania do zabiegów refrakcyjnych rogówki. Badanie przeprowadzane jest też w celu weryfikacji skuteczności leczenia przeciwjaskrowego[3].

OCT badanie oczu – kiedy warto wykonać badanie?

Nowoczesny skaning oka pozwala na precyzyjne analizowanie przekroju optycznego rogówki, ciała szklistego, siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego. Dlatego właśnie najczęściej znajduje zastosowanie podczas diagnostyki schorzeń plamki żółtej, jaskry oraz zmian demielinizacyjnych w przebiegu postępujących schorzeń neurologicznych. Badanie jest przy tym w pełni bezinwazyjne, co znacznie podnosi komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Możliwość zastosowania także dodatkowych technik, pozwala na precyzyjne rozpoznawanie choroby i wdrożenie najskuteczniejszego leczenia[4].

Skoro wiemy już, czym jest OCT oka, odpowiedzmy teraz na pytanie, jak się przygotować do badania. Zasadniczo pacjent nie musi podejmować żadnych szczególnych działań. Niekiedy konieczne jest jedynie podanie przez lekarza leków rozszerzających źrenicę bezpośrednio przed badaniem. Odpowiedzmy teraz na pytanie, na czym polega badanie OCT oka.

Badanie OCT – przebieg

Jak wygląda badanie OCT oka? Podczas skanu pacjent przebywa w pozycji siedzącej, opierając brodę na przygotowanej podstawce i patrzy w soczewkę. W trakcie obrazowania proszony jest przy tym o spoglądanie w różne kierunki. W tym czasie lekarz obserwuje obraz na monitorze. Badanie jest bezbolesne i w pełni bezpieczne. Nie ma żadnych konkretnych przeciwwskazań, które uniemożliwiałyby przeprowadzenie skanu. Wyniki badania OCT oka są wyjątkowo dokładne i pozwalają na potwierdzenie licznych chorób[5].

Poradnia okulistyczna w naszym Centrum Medycznym CMP zajmuje się leczeniem rozmaitych dolegliwości narządu wzroku. W naszym gabinecie wykonasz specjalistyczne OCT jaskry, plamki oraz kąta przesączenia. Już dziś zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem okulistycznym!

[1] Agnieszka Stankiewicz, Tomasz Marciniak, Adam Dąbrowski, Analiza obrazów OCT niskiej jakości, Krajowa konferencja elektroniki, 2015, s. 1.

[2] Joanna Czechowska, et. al., Zastosowanie laserów w medycznych technikach obrazowania, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 93, nr 12/2017, s. 83-85.

[3] Ibidem, s. 85.

[4] Paulina Glasner, Konrad Siebert, Leopold Glasner, Nowoczesne metody obrazowania dna oka, Forum Medycyny Rodzinnej, vol. 10, nr 2/2016, s. 76-77.

[5] Anna Walczyk, Andrzej W. Fryczkowski, Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce i monitorowaniu chorób siatkówki, Studia Medyczne, nr 2/2011, s. 45-46.

-->