Skip to main content
A- A A+

Próba wysiłkowa serca – Ekg wysiłkowe

27 lipca, 2023

Próba wysiłkowa serca jest jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w kardiologii, w celu wykrycia chorób niedokrwiennych. Charakteryzuje się niskimi kosztami oraz możliwością częstego powtarzania. Stanowi tym samym metodę monitorowania postępów leczenia interwencyjnego i farmakologicznego.[1] W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym są próby wysiłkowe w kardiologii i kiedy warto je stosować.

Co to jest próba wysiłkowa?

Próba wysiłkowa EKG jest nieinwazyjnym i bezpiecznym badaniem. Służy ocenie odpowiedzi mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny. Badanie wysiłkowe serca najczęściej przeprowadza się w celu diagnostyki chorób niedokrwiennych oraz arytmii. Bywa także wykonywane u sportowców. Pozwala wykryć ewentualne przeciwwskazania oraz wypracować metody treningowej, uwzględniające poziom wydolności organizmu.[2]

Test wysiłkowy serca wykonuje się zatem w celu sprawdzenia wydolności fizycznej oraz potwierdzenia możliwości wykonywania ciężkiej i trwałej aktywności u sportowców. Badanie to wykorzystywane jest w praktyce klinicznej już od 1929 roku, kiedy powstały pierwsze testy wg metody Mastera.[3] Odpowiedzmy teraz na pytanie, na czym polega próba wysiłkowa.

Ekg wysiłkowe - jak wygląda?

Próba wysiłkowa EKG rozpoczyna się od rozmieszczenia na klatce piersiowej pacjenta elektrod monitorujących pracę mięśnia sercowego. Dodatkowo kontrolowany jest poziom ciśnienia tętniczego przy pomocy mankietu założonego na ramię. Następnie badanie przeprowadzane jest podczas ćwiczeń. W zależności od wybranej metody test może odbywać się podczas jeżdżenia na rowerze stacjonarnym lub biegania na bieżni. Cały pomiar trwa około 20 min.[4]

Wśród najważniejszych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania wymienia się m.in. niestabilną chorobę wieńcową oraz arytmię serca. Diagnostyka nie jest wykonywana także w dwóch pierwszych dobach po zawale mięśnia sercowego, w przypadku stwierdzenia ostrego zapalenia serca oraz niewyrównanej niewydolności serca.[5]

Jakie są wskazania do próby wysiłkowej?

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa stosowana jest w celu wykrycia stabilnej choroby wieńcowej oraz ocenie stopnia jej rozwoju. Badanie pozwala sprawdzić przy tym wydolność wysiłkową oraz tolerancję wysiłku. Ma to szczególnie znaczenie podczas kwalifikacji sportowców i potwierdzenia możliwości wykonywania intensywnych treningów. Jest to jednocześnie podstawowa metoda kontrolowania postępów leczenia oraz oceny objawów wyzwalanych wysiłkiem.[6]

Jeśli zauważyłeś u siebie niepokojące symptomy chorób układu sercowo-krążeniowego, konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki u lekarza kardiologa. Specjaliści z naszego Centrum Medycznego CMP zajmują się m.in. leczeniem chorób niedokrwiennych serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienia tętniczego oraz zakrzepicy żył głębokich. Już dziś zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

 

 

[1] Tomasz Rechciński, Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, https://podyplomie.pl/medycyna/36350,elektrokardiograficzna-proba-wysilkowa (19.06.2023).

[2] Izabela Jastrzębska, Anna Cieciora, Próba wysiłkowa w medycynie sportowej: czy warto skorzystać z ponad 30-letnich włoskich doświadczeń?, Medicina Sportiva Practica, vol 17. nr 6/2016, s. 29-30.

[3] Ibidem., s. 29-30.

[4] Joanna Barczykowska-Tchorzewska, Próba wysiłkowa - co to jest? Diagnostyka chorób serca i interpretacja wyników, https://www.medme.pl/artykuly/proba-wysilkowa-jak-przebiega-wysilkowe-badanie-ekg,67753.html (19.06.2023).

[5] Krzysztof Smarż, et. al., Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe u dorosłych: wykonanie i interpretacja. Opinia ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kardiologia Polska, vol. 77, nr 3/2019, s. 4.

[6] Ibidem, s. 3.


badanie wysiłkowe serca, co to jest próba wysiłkowa, ekg wysiłkowe, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, na czym polega próba wysilkowa, próba wysikowa ekg, próby wysiłkowe w kardilogii, test wysilkowy serca, wskazania do próby wysiłkowej

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach