Powikłania po zawale serca

Powikłania po zawale serca

Choroby kardiologiczne stanowią jedną z głównych przyczyn występowania przedwczesnych zgonów. Na dolegliwości te cierpi ponad połowa polskiego społeczeństwa. Zaburzenia rozwijają się na ogół po 40 roku życia u osób obarczonych czynnikami ryzyka, do których należy m.in.: nadwaga, palenie papierosów oraz wysoki poziom cholesterolu we krwi.[1] W dzisiejszym artykule omówimy, jakie są najczęstsze powikłania po zawale serca.

Jakie są powikłania zawału serca?

Zawał serca charakteryzuje się zróżnicowanym przebiegiem. Może występować zarówno bez powikłań ze stabilnym obrazem klinicznych, jak i prowadzić do nagłej śmierci. Silny ból w klatce piersiowej, uniemożliwiający oddychanie, promieniujący aż do barku, kręgosłupa lub łopatek, zimne poty, lęk oraz bardzo wysoki puls stanowią charakterystyczne objawy po przebytym zawale serca.[2]

Skutki zawału serca zależeć będą od rodzaju wdrożonej terapii oraz ewentualnych powikłań, które możemy podzielić na: mechaniczne, elektryczne, niedokrwienne, zatorowe oraz zapalne. Najczęściej występującym powikłaniem są zaburzenia rytmu serca, które mogą dotyczyć nawet 90% pacjentów. Jednocześnie częstoskurcz komorowy oraz migotanie przedsionków stanowią najczęstszą przyczynę zgonów po przebytym zawale.[3]

Rozległy zawał serca – powikłania

W przypadku wystąpienia rozległego zawału serca może dojść do powikłań o charakterze mechanicznym. Najczęściej ma miejsce pęknięcie przedniej ściany. Postać ostra dotyczy całej grubości tkanki i występuje w przeciągu pierwszej dobie po zawale. Jest bezpośrednią przyczyną zgonu. Podostra postać natomiast zdarza się w ciągu 1-3 dni po zawale i ma związek z erozją mięśnia sercowego w obszarze niedokrwienia.[4]

Szczególnie groźny dla zdrowia i życia pacjenta jest przechodzony zawał serca. Skutki opóźnionej interwencji medycznej mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia narządu. U pacjentów, którzy nie podjęli leczenia, często dochodzi do rozwinięcia się niewydolności organu oraz do upośledzenia jego funkcji. W konsekwencji pojawiają się obrzęki oraz duszności, które znacznie obniżają jakość życia.[5]

Ile trwa rekonwalescencja po zawale?

Odpowiedzmy teraz na pytanie, ile czasu goi się serce po zawale. Podstawą terapii pozostaje farmakoterapia przeciwpłytkowa, przy uwzględnieniu leczenia przeciwzakrzepowego. Leczenie po zawale serca obejmuje także terapię hipolipemizującą, mającą na celu kontrolę gospodarki lipidowej. Ważnym elementem rekonwalescencji jest także rehabilitacja po zawale, która ma na celu prewencję, leczenie oraz poprawę jakości życia pacjentów kardiologicznych. Pierwszy etap fizjoterapii odbywa się jeszcze w szpitalu, kiedy chory ćwiczy podstawowe ruchy, takie jak chodzenie wokół łóżka oraz aktywne siadanie. Drugi etap stanowi element kompleksowej opieki po zawale. W zależności od placówki może odbywać się stacjonarnie lub w domu chorego.[6]

W przypadku leczenia zawału serca i chorób kardiologicznych kluczowa jest szybkość udzielonej pomocy. Zauważenie niepokojących objawów wymaga bezzwłocznej konsultacji lekarskiej. Kompleksowa terapia kardiologiczna dostępna jest w Centrum Medycznym CMP.

 

 

[1] M. Gurgul, Problemy ludzi po przebytym zawale mięśnia sercowego, Kraków, 2017, s. 4.

[2] Ibidem, s. 11-13.

[3] Ibidem, s. 11-12.

[4] J. Staromłyński, M. Bartczak, P. Suwalski, Mechaniczne powikłania zawału mięśnia sercowego, https://journals.viamedica.pl/ (dostęp 28.10.2022), s. 10.

[5] A. Jarosz, Przechodzony zawał I pęknięte serce, https://www.medexpress.pl/przechodzony-zawal-i-pekniete-serca/84762 (dostęp 28.10.2022).

[6] M. Wełnicki, M. Barylski, Pacjent po zawale mięśnia sercowego, „Lekarz POZ” nr 3 2018, s. 150-151; A. Gziut, A. Sobieszek, K. Milewski, Rehabilitacja kardiologiczna u pacjentów po zawale serca, https://journals.viamedica.pl/kardiologia_inwazyjna/article/view/57728 (dostęp 28.10.2022), s. 17-18.

 

-->