Astma oskrzelowa – objawy, przyczyny i leczenie

Astma oskrzelowa – objawy, przyczyny i leczenie

Astma oskrzelowa jest chorobą o zróżnicowanym obrazie klinicznym. Z tego powodu najogólniejsza definicja charakteryzuje dolegliwość jako przewlekłą zapalną chorobę dróg oddechowych, związaną z nadreaktywnością oskrzeli.[1] W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, co to jest astma oskrzelowa i jak ją leczyć.

Jakie są przyczyny astmy oskrzelowej?

Astma oskrzelowa jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych na świecie. Może mieć podłoże atopowe i nieatopowe. Astma atopowa, czyli alergiczna, pojawia się w wyniku nadprodukcji immunoglobuliny E (IgE) w organizmie. Natomiast astma nieatopowa najczęściej objawia się w wieku dorosłym, najczęściej po przebytej infekcji dróg oddechowych. Jednocześnie ma ona ostrzejszy przebieg. Patogeneza związana jest z pojawieniem się komórek zapalnych, które uwalniając szereg mediatorów, powodujących wystąpienie objawów chorobowych.[2]

Wśród czynników ryzyka nadreaktywności oskrzelików wymienia się m.in.: płeć żeńską, palenie papierosów oraz niedobór IgA. Towarzyszy także innym jednostką chorobowym. Może wystąpić jako powikłanie po mukowiscydozie oraz infekcjach bakteryjnych i wirusowych.[3]

Jak rozpoznać astmę oskrzelową?

Rozpoznanie astmy oskrzelowej opiera się na przeprowadzeniu wywiadu klinicznego. Postawiona wstępnie diagnoza jest następnie potwierdzona podczas przeprowadzenia badań czynnościowych układu oddechowego, wykazujących ich zmienną obturację. Jednocześnie lekarze podkreślają, iż diagnostyka astmy oskrzelowej wymaga zaobserwowania charakterystycznego dla tej choroby przebiegu i obrazu symptomów. Objawy astmatyczne mogą pojawić się bowiem także w przypadku innych dolegliwości ze strony układu oddechowego. W takiej sytuacji oznaki choroby cechują się zmienną intensywnością oraz są wywoływane przez określone czynniki, np. wysiłek fizyczny lub ekspozycję na alergen.[4]

Objawy astmy oskrzelowej

Przewlekłe zapalenie dróg oddechowych może doprowadzić do pojawienia się szeregu symptomów. Charakterystyczną dolegliwością towarzyszącą astmatykom jest świszczący oddech i kaszel przy astmie oskrzelowej. Niepokojące objawy pojawiają się szczególnie rano oraz wieczorem i mają bezpośredni związek z nadreaktywnością oskrzelików. Jednym z najpoważniejszych symptomów jest uczucie utrudnionego oddychania. Duszność w astmie oskrzelowej towarzyszy zmiennemu ograniczeniu przepływu powietrza. Lekarze podkreślają przy tym odwracalność obserwowanych objawów, które mogą ustąpić samoistnie lub pod wpływem przyjmowanych leków.[5]

 

Jak leczyć astmę oskrzelową?

Astma jest chorobą przewlekłą. Na aktualnym poziomie wiedzy medycznej

niestety nie ma możliwości jej całkowitego wyleczenia. Leczenie astmy oskrzelowej polega przede wszystkim na kontrolowaniu natężenia i występowania objawów. W terapii pacjentów dominują środki farmakologiczne podawane wziewnie bezpośrednio w miejsce toczącego się zapalenia. Głównym celem leczenia jest doprowadzenie do wystąpienia stanu tzw. astmy kontrolowanej, kiedy symptomu pojawiają się sporadycznie lub zupełnie ustępują.[6]

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, jak najszybciej należy zgłosić się do specjalisty, który przeprowadzi rozpoznanie choroby oraz wdroży konieczne leczenie. Laryngolog, czyli lekarz od astmy oskrzelowej, z Centrum Medycznego CMP zajmie się terapią choroby niezależnie od jej źródła i stopnia nasilenia symptomów.

 

 

[1] R. Krenke, Astma oskrzelowa – aktualny stan wiedzy, „Medycyna i pasje”, 2019, s. 2.

[2] W. Balińska-Miśkiewicz, Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u osób dorosłych, „Terapia i leki” t. 65, nr 11, 2009, s. 794.

[3] Ibidem, s.

[4] I. Kupryś-Lipińska, P. Kun, Wczesna diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej w gabinecie lekarza POZ w świetle najnowszych wytycznych GINA 2019, „Lekarz POZ” nr 3-4, 2019, s. 290-291.

[5] R. Krenke, op. cit., s. 2.

[6] W. Balińska-Miśkiewicz, op. cit., s. 794.798.

 

-->