Pakiety medyczne dla firm

Pakiety medyczne dla firm

Coraz częściej pracodawcy decydują się na wprowadzenie dodatkowych benefitów dla swoich pracowników. Jednym z popularnych rozwiązań są pakiety medyczne dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. W ofercie Centrum Medycznego CMP znajdziesz różnorodne pakiety medyczne dla firm, które pozwolą kompleksowo zadbać o dobrostan wszystkich zatrudnionych osób.

Jaki pakiet medyczny dla firmy wybrać?

Abonamenty medyczne dla firm dedykowane są dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz właścicieli firm i ich pracowników. Wybór programu synergia dla zdrowia umożliwia kompleksowo zadbać o profilaktykę, zapewniając ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia i ich konsekwencjami. Regularne konsultacje medyczne pozwalają nie tylko zapobiegać występowaniu chorób, ale także na diagnozowanie dolegliwości na wczesnych etapach rozwoju oraz zapobieganiu dalszej progresji.[1]

Podstawowy abonament na usługi medyczne obejmuje dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym możliwość odbywania telekonsultacji oraz odnawiania recept. Dodatkowo gwarantuje dostęp do usług specjalistów przyjmujących w Centrum Medycznym CMP. Usługi medyczne dla firm zawierają przy tym doradztwo dietetyczne i treningowe. Zachowanie odpowiedniej masy ciała skutecznie zapobiega bowiem występowaniu poważnych chorób cywilizacyjnych.

Pakiety medyczne finansowane przez pracodawcę – sprawdzona profilaktyka zdrowia psychicznego

Pakiet medyczny dla przedsiębiorcy kładzie jednocześnie nacisk na wsparcie mentalne oraz well-being pracowników. Coraz częściej borykają się oni z wypaleniem zawodowym, które pojawia się w następstwie długotrwałego narażenia na stres. Może stanowić zarówno bezpośrednią konsekwencję przeciążenia obowiązkami, jak i być wynikiem utraty motywacji związanej z monotonią wykonywanych obowiązków.[2]

Pakiet medyczny na firmę obejmuje wsparcie mentalne. Należy podkreślić, iż dobrostan psychiczny, na który składa się pozytywna ocena życia i poczucie satysfakcji nie są cechami stałymi. Muszą być systematycznie i świadomie pielęgnowane. Treningi pomogą pracownikom nie tylko w samoakceptacji, ale także w codziennym rozwoju osobistym.[3]

Dlaczego warto wybrać pakiety medyczne dla pracowników?

Zastanawiasz się, dlaczego warto skorzystać z abonamentów zdrowotnych dla firmy? Pakiet medyczny dla kontrahenta będzie stanowić doskonałą motywację dla pracowników, która zwiększy produktywność, przekładając się tym samym na wzrost zysków. Dodatkowo dzięki kompleksowej ochronie zdrowia osoby zatrudnione będą pracować lepiej i wydajniej.

Pakiet medyczny na B2B stanowi również bezpośrednią ochronę i profilaktykę zdrowia, co wiąże się z reedukacją ilości zwolnień lekarskich. Co więcej, stanowi manifestację kompleksowej troski pracodawcy i ułatwia nawiązanie trwałych relacji biznesowych opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Warto pamiętać o tym, że to właśnie odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem prowadzi do osiągnięcia sukcesu.[4] Szukasz najlepszych abonamentów zdrowotnych? Już dziś zachęcamy do poznania naszej kompleksowej oferty dla firm!

 

[1]Najwyższa Izba Kontroli, Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowiahttps://www.nik.gov.pl/plik/id,13788,vp,16224.pdf (23.05.2023), s. 9.

[2] Katarzyna Znańska-Kozłowska, Wypalenie zawodowe – pojęcie, przyczyny i objawy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, vol. 14, nr 1/2013, s. 105-106.

[3] Zuzanna Niśkiewicz, Dobrostan psychiczny I jego rola w życiu człowieka, Studia Krytyczne, nr 3/2016, s. 140-141.

[4] Elżbieta Skrzypek, Nowoczesny trendy w zarządzaniu, a doskonalenie zarządzaniahttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/16400 (23.05.2023), s. 12-14.

-->