Skip to main content
A- A A+

Udar mózgu – rozpoznanie, diagnostyka

1 lutego, 2023

Udar mózgu stanowi 3-cią przyczynę zgonu w naszym kraju oraz pierwszą przyczynę niepełnosprawności osób po 40 roku życia. Każdego roku dotyczy nawet 80 tysięcy osób. Jedynie szybkie rozpoznanie choroby oraz natychmiastowe wdrożenie leczenia przyczynowego pozwalają na powrót pacjenta do pełnej sprawności.[1] W dzisiejszym artykule podpowiemy, jak rozpoznać udar mózgu.

Co to jest udar mózgu?

Definicja zaproponowana przez WHO określa udar mózgu jako nagłe wystąpienie objawów ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, które utrzymują się dłużej niż dobę i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa. Duży wpływ na zmniejszenie ryzyka występowania choroby ma podejmowanie działań profilaktyki pierwotnej i wtórnej, polegających m.in. na zmianie stylu życia oraz terapii nadciśnienia tętniczego.[2]

Zasadniczo wyróżniamy przy tym dwa rodzaje udarów: niedokrwienny oraz krwotoczny. Pierwszy z nich spowodowany jest ostrą niedrożnością naczynia domózgowego lub wewnątrzczaszkowego. Drugi natomiast związany jest z pęknięciem naczynia wewnątrzczaszkowego i stanowi ok. 15% wszystkich przypadków.[3] Odpowiedzmy teraz na pytanie, jak objawia się udar.

Rozpoznanie udaru mózgu

Objawy poprzedzające udar zależeć będą przede wszystkim od lokalizacji uszkodzenia. Epizod spowodowany ostrą niedrożnością tętnicy szyjnej zasygnalizowany zostanie przeciwstronnym porażeniem mięśni twarzy lub niedowładem połowicznym. Często występuje także niedoczulica oraz niedowidzenie.[4]

Pierwsze symptomy udaru mózgu obejmują przy tym zaburzenia mowy o typie afazji, które mogą dotyczyć zarówno rozumienia słów, jak i problemów z ich wymową oraz doborem. Chorzy mają przy tym problemy z czytaniem oraz liczeniem. Wśród innych objawów wymienia się zaburzenia w polu widzenia oraz zaburzenia równowagi, w tym dezorientację czasowo-przestrzenną. Nasz niepokój powinny wzbudzić także zawroty głowy z uczuciem wirowania i towarzyszącymi mdłościami oraz zaniki pamięci. Pacjenci mają przy tym trudności z wykonywaniem podstawowych czynności, do których należy mycie oraz ubieranie się.[5] Skoro znamy już oznaki udaru mózgu, przejdźmy teraz do omówienia diagnostyki i leczenia choroby.

Diagnostyka udaru mózgu

Każde podejrzenie udaru mózgu powinno wiązać się z jak najszybszą konsultacją lekarską. Najlepsze efekty leczenia choroby można bowiem uzyskać w ciągu kilku pierwszych godzin po wystąpieniu symptomów. Jeśli jesteśmy ofiarą lub świadkiem zdarzenia, powinniśmy niezwłocznie zadzwonić po pogotowie. W przypadku udarów niedokrwiennych stosuje się leczenie mające na celu przywrócenie właściwego krążenia wewnątrzczaszkowego. W tym celu konieczne jest rozpoznanie choroby przez neurologa na podstawie obrazu wykonanego tomografem komputerowym. Badanie na udar mózgu zakłada także wykluczanie krwawienia wewnątrzczaszkowego oraz hipoglikemię.[6]

Kontynuacją leczenia zajmują się lekarze pierwszego kontaktu oraz neurolodzy. Podstawą jest wdrożenie odpowiedniego postępowania w zakresie profilaktyki wtórnej, która ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia kolejnego udaru.[7] Specjaliści z Centrum Medycznego CMP zajmą się kompleksowym diagnozowaniem oraz leczeniem chorób ośrodkowego układu nerwowego.

 

[1] P. Luchowski, K. Rejdak, Metody leczenia udaru mózgu, „Lekarz POZ”, nr 3/2020, s. 199.

[2] A. Strepikowska, A. Buciński, Udar mózgu – czynniki ryzyka i profilaktyka, „Postępy Farmakoterapii”, t. 65, nr 1/2009, s. 46-47.

[3] P. Luchowski, K. Rejdak, op. cit., s. 200.

[4] Ibidem, s. 200.

[5] R. Mazur, M. Świerkocka-Miastkowska, Udar mózgu — pierwsze objawy, „Choroby Serca i Naczyń”, t. 2, nr 2/2005, s. 84.

[6] P. Luchowski, K. Rejdak, op. cit., s. 200-201.

[7] Ibidem, s. 204.


co to jest udar mózgu, objawy poprzedzające udar, objawy udaru mózgu, udar mózgu

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach