Tomografia stomatologiczna CBCT

Tomografia stomatologiczna CBCT

Tomograficzne badanie CBCT jest coraz częściej wykorzystywane w stomatologii oraz laryngologii. Umożliwia uzyskanie wyraźnego obrazu badanych tkanek z trzech stron, dzięki czemu znajduje zastosowanie zarówno w chirurgii dentystycznej, jak i ortodoncji, endodoncji oraz implantologii.[1] W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, dlaczego badanie CBCT w stomatologii jest tak ważne.

Tomografia CBCT – co to jest?

Tomografia dentystyczna wykorzystuje do tworzenia obrazów wiązkę promieniowania X o kształcie stożka. Technika bywa nazywana także tomografią wolumetryczną. Zdjęcie CBCT odznacza się przy tym lepszą jakością wizualizacji struktur kostnych w porównaniu z tradycyjną tomografią komputerową. Dodatkowo charakteryzuje się wyjątkową precyzją obrazowania. Dzięki wspomnianym zaletom może służyć jako bezpośrednie narzędzie diagnostyczne przed operacjami. Dentyści korzystają z małych aparatów mobilnych, w których ograniczone jest obrazowane pole oraz zmniejszona zostaje dawka promieniowania. W czasie badania pacjent najczęściej siedzi, a urządzenie obraca się wokół jego głowy. Sama diagnostyka trwa krótko i nie wiąże się z odczuwaniem dyskomfortu.[2]

Tomografia komputerowa stomatologiczna – zastosowanie w diagnostyce

Tomografia stomatologiczna 3D umożliwia tworzenie precyzyjnego, przewidywalnego i bezpiecznego obrazu klinicznego, który znacznie ułatwia prowadzenie terapii stomatologicznej. Dzięki swojej uniwersalności tomografia stożkowa znajduje zastosowanie w niemal każdej dziedzinie stomatologii od endodoncji po ortodoncję. Obrazowanie pozwala na dokładne prześledzenie kanałów, określenia ich liczny oraz ocenę jakości wypełnienia.[3]

W ortodoncji tomografia komputerowa zębów jest wykonywana w przypadku ich nieprawidłowego położenia lub zatrzymania, a także, wtedy gdy standardowe zdjęcie panoramiczne okazuje się niewystarczające. Niekiedy wykonanie zdjęcia CBCT pozwala na modyfikację wstępnego planu leczenia i zastosowanie najkorzystniejszych dla pacjenta rozwiązań.[4]

CBCT szczęki i żuchwy – diagnostyka przedoperacyjna

Tomografia CBCT zatok oraz struktur kostnych znajduje zastosowanie podczas przygotowania do zabiegów implantologicznych. Specjalista jest w stanie precyzyjnie określić warunki anatomiczne pacjenta, w tym zakres zmian patologicznych oraz warunków kostnych. Badanie przydaje się także przed planowanymi zabiegami rekonstrukcyjnymi po urazach w obrębie twarzy. Obraz tomografii stożkowej jest wykorzystywany przy tym do kompletnej diagnostyki struktur twardych stawu skroniowo-żuchwowego.[5]

Nowoczesne techniki diagnostyczne pozwalają na wdrożenie optymalnego leczenia i znalezienie najlepszych rozwiązań dla każdego pacjenta. Poradnia dentystyczna w Centrum Medycznym CMP oferuje pomoc zarówno w zakresie ortodoncji, jak i kompleksowego leczenia stomatologicznego.

 

[1] M. Owecka, M. Dyszkiewicz-Konwińska, T. Kulczyk, Zastosowanie stożkowej tomografii komputerowej (CBCT) w diagnostyce lekarsko-stomatologicznej, Nowiny Lekarskie, t. 81, nr 6/2012, s. 654.

[2] A. Piotrowska-Seweryn et. al., Zastosowanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) w laryngologii i chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi – przegląd literatury i doświadczenia własne, „Pol Otorhino Rev”, tom 8, nr 3/2019, s. 2.

[3] K. Miszczuk, R. Miszczuk, T. Sierpińska, Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej, „PROTET. STOMATOL.”, t. LXII, nr 6/2012, s. 428, 431.

[4] J. Wilk, K. Hes, A. Noskowska, Zastosowanie stożkowej tomografii komputerowej w codziennej praktyce ortodontycznej, „Forum Ortod”, t. 9, nr 4/2013, s. 236-239.

[5] K. Miszczuk, R. Miszczuk, T. Sierpińska, op. cit., s. 431-432.

-->