Napięciowy ból głowy

Napięciowy ból głowy

Napięciowe bóle głowy należą do grupy dolegliwości pierwotnych. Przeważnie mają łagodny przebieg i wymagają jedynie doraźnego leczenia. U nielicznych pacjentów może jednak wystąpić przewlekły napięciowy ból głowy, który znacznie obniża jakości życia oraz skutkuje nadmiernym przyjmowaniem leków przeciwbólowych.[1] W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, czym charakteryzuje się ten rodzaj dolegliwości.

Napięciowy ból głowy – objawy

Schorzenie charakteryzuje się obustronnym uciskowym bólem głowy o niskim lub umiarkowanym natężeniu, który może trwać od 30 min do 7 dni. Niekiedy dodatkowo towarzyszy mu fotofobia, fonofobia lub nudności, które jednakże nigdy nie występują w tym samym czasie. Diagnostykę schorzenia wyklucza także ból pulsujący. Symptomy nie nasilają się przy tym podczas wykonywania codziennych czynności.[2]

Można wyróżnić trzy podtypy samoistnego bólu głowy. Forma rzadka epizodyczna polega na pojawieniu się co najmniej 10 jednodniowych epizodów trwających 1 dzień w miesiącu, mniej niż 12 dni w roku. Na postać częstą wskazuje co najmniej 10 epizodów bólu głowy, trwających 1-14 dni w miesiącu przez 3 miesiące od 12 do 180 dni w roku. Napięciowy ból głowy codziennie oznacza przewlekłą postać schorzenia i wymaga wdrożenia innego rodzaju leczenia.[3]

Skąd bierze się napięciowy ból głowy?

Niestety patomechanizm choroby wciąż pozostaje niejasny i niejednoznaczny. W swojej istocie powiązany jest z zaburzeniem przewodzenia bodźca bólowego. Wielu medyków podkreśla jednak złożoność zagadnienia, wskazując na liczne przyczyny, które mogą zachodzić równolegle. Napięciowe bóle głowy od kręgosłupa przykładowo mogą wynikać ze wzmożonego napięcia mięśniowego lub z nadmiernego uwrażliwienia neuronów w odcinku szyjnym.[4]

Lekarze wyróżniają przy tym ciśnieniowy ból głowy, związany ze zmianami warunków atmosferycznych. Ten może być jednak niekiedy klasyfikowany jako migrena. Uciskowe bóle głowy mogą mieć także podłoże psychologiczne. Często towarzyszą bowiem zaburzeniom emocjonalnym, depresji oraz nerwicy. W takiej sytuacji psychoterapia oraz techniki relaksacyjne mogą znacznie ograniczyć konieczność przyjmowania środków farmakologicznych.[5] Odpowiedzmy teraz na pytanie, jak leczyć napięciowy ból głowy.

Napięciowe bóle głowy – leczenie

Aby zdiagnozować napięciowy ból głowy, lekarz zapyta m.in.: ile trwa dany epizod i jak często się powtarza. W ten sposób określi typ schorzenia, warunkujący dalsze leczenie. W przypadku postaci epizodycznej wdrożone zostaje postępowanie doraźne, opierające się na podawaniu leków przeciwbólowych. W przypadku formy przewlekłej stosuje się leczenie profilaktyczne oraz ogranicza się rolę farmakoterapii doraźnej. Nadmierne przyjmowanie leków przeciwbólowych może bowiem doprowadzić do rozwinięcia się polekowego bólu głowy. Postępowanie pozafarmakologiczne obejmuje przy tym: psychoterapię, akupunkturę, fizjoterapię oraz biofeedback.[6]

Epizodyczny ból głowy typu napięciowego nie wymaga wdrażania specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Jednakże jego przewlekła postać może znacznie obniżyć komfort życia. Jeśli cierpisz na uciążliwe dolegliwości bólowe o niejasnym podłożu, skonsultuj się z doświadczonym neurologiem, np. z Centrum Medycznego CMP.

 

[1] M. Siemiński, Napięciowe bóle głowy w praktyce lekarza rodzinnego, „Forum Medycyny Rodzinnej”, t. 11, nr 6 2017, s. 255.

[2] K. Stopińska, I. Domitrz, Leczenie samoistnych bólów głowy w praktyce lekarza rodzinnego, „Lekarz POZ”, nr 5 2019, s 377.

[3] Ibidem, s. 377.

[4] M. Siemiński, op. cit., s. 258-259.

[5] K. Stopińska, I. Domitrz, op. cit. s 377.

[6] Ibidem, s. 377-378.

-->