Skip to main content
A- A A+

Profilaktyczne badania lekarskie dla pracowników

18 października, 2023

Profilaktyczne badania lekarskie dla pracowników pozwalają na potwierdzenie zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych na określonym stanowisku pracy. Ich głównym zadaniem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń związanych z pracą.[1] W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie są badania profilaktyczne i dlaczego są tak ważne.

Co obejmują profilaktyczne badania lekarskie?

Sposób realizacji ochrony zdrowia pracowników reguluje kodeks pracy. Badania profilaktyczne zostały omówione m.in. w artykule 229, który jasno zabrania dopuszczenia do pracy pracownika bez orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do zajmowania określonego stanowiska. Badania profilaktyczne dzielimy na wstępne, okresowe i kontrolne. Pierwsze z nich przeprowadzone są jeszcze przed rozpoczęciem stosunku pracy. Kontrolne natomiast przeznaczone są dla osób pozostających na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.[2]

Obowiązek przeprowadzania kontroli spoczywa na pracodawcy, który wystawia stosowne skierowanie na badania profilaktyczne medycyna pracy, określające czynniki ryzyka. To właśnie od nich zależeć będzie przebieg badania profilaktycznego pracowników. Jakie badania musi odbyć zatrudniona osoba? Lekarz określa zakres i częstotliwość kontroli indywidualnie na podstawie czynników szkodliwych i uciążliwych, na które pozostaje narażony pracownik. Głównym celem medycyny pracy jest wykrywanie potencjalnych schorzeń, które uniemożliwią bezpieczne wykonywanie obowiązków.[3]

Dlaczego badania profilaktyczne pracowników są tak ważne?

Na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia zatrudnionym osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym ze sposobów dbania o dobrostan pozostaje badanie profilaktyczne pracownika przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Jest to jedno z narzędzi promocji zdrowia, umożliwiające ogólną poprawę stanu zdrowia oraz zwiększenie świadomości w zakresie zdrowego stylu życia. Ważnym aspektem pozostaje przy tym profilaktyka chorób cywilizacyjnych, które bezpośrednio związane są z postępem współczesnej cywilizacji. Oprócz otrzymania orzeczenia lekarskiego pacjenci powinni dostać tym samym jasne wskazówki, dotyczące zapobiegania chorobom.[4]

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników w Centrum Medycznym CMP

W ofercie naszego Centrum Medycznego CMP znajdziesz szeroki wybór pakietów medycyny pracy. Gwarantujemy indywidualne podejście, kompleksowo odpowiadając na potrzeby Twoich pracowników. Nasi doświadczeni specjaliści przeprowadzą wymagane badania wstępne, okresowe i kontrolne. Tym, co nas wyróżnia jest holistyczne podejście do zdrowia i profilaktyki. Co więcej, w naszej placówce dostępne są także dodatkowe programy, które staną się świetnym benefitem pracowniczym. W CMP zorganizujesz ciekawe warsztaty dotyczące zagadnień ogólnej profilaktyki zdrowia, radzenia sobie ze stresem oraz przeprowadzania pierwszej pomocy. Już dziś skontaktuj się z naszym zespołem i wybierz badania lekarskie pracowników dla swojej firmy!

[1] Realizacja zadań związana z zapewnieniem pracownikom badań lekarskich, https://www.nik.gov.pl/plik/id,20464,vp,23091.pdf (dostęp 01.10.2023), s. 6.

[2] Ibidem, s. 6.

[3] Badania okresowe – procedura przeprowadzania badań, https://npz.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/Formularz-procedury-badanie-okresowe.pdf (dostęp 01.10.2023), s. 1-2.

[4] Tomasz Wittczak, Andrzej Wittczak, Jacek Jakubowski, Promocja zdrowia w praktyce lekarzy medycyny pracy w Polsce – doświadczenia pacjentów, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, vol. 26, nr 3/2020, s. 287.


badania dla pracowników, jakie badania profilaktyczne dla pracowników, profilaktyczne badania dla pracowników

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach