CHUK Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Centrum Medycznym CMP

CHUK Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Centrum Medycznym CMP

Szanowni Pacjenci, z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne CMP jest w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK).

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, a zasady kwalifikacji i realizacji opisano poniżej.

 


Program jest dedykowany dla:

osób w wieku 35 do 65 roku życia z dotychczas nie rozpoznaną chorobą układu krążenia, które nie korzystały w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy lub osoby szczególnie obciążoną czynnikami ryzyka, m.in.:

  • nadciśnienie tętnicze krwi,
  • podwyższone stężenie cholesterolu,
  • nadwaga lub otyłość,
  • palenie papierosów,
  • wiek powyżej 35 lat,
  • płeć- mężczyzna,

 


Lekarz lub pielęgniarka przeprowadza wywiad i kieruje Pacjenta na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne takie jak: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo). Na ich podstawie lekarz lub pielęgniarka dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz daje w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

  • ponownego badania za 5 lat,
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Zapytaj w Rejestracji lub swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej o udział w programie.


-->