Czy firmy wystarczająco dbają o zdrowie psychiczne pracowników?

Czy firmy wystarczająco dbają o zdrowie psychiczne pracowników?

Jak wspierać zdrowie psychiczne  pracownika?

W raporcie „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy” zrealizowanym w 2021 roku blisko 90% respondentów uważa, że pracodawcy powinni wspierać pracowników z problemami psychicznymi poprzez wprowadzenie programu wsparcie zdrowia psychicznego.

Z odpowiedzi można wywnioskować, że oczekiwanie zorganizowanego i rozbudowanego wsparcia w postaci programu wykracza poza standardową wizytę u psychologa w ramach pakietów medycznych zapewnianych przez firmy. Bezpłatny dostęp do psychologa czy terapeuty jest oczywiście ważny i konieczny, jednak często niewykorzystywany w porę. Liczne przypadki depresji czy wypalenia zawodowego są często skutkiem wieloletnich zaniedbań w obserwacji i dbaniu o dobrostan psychiczny własny czy też zespołu firmowego.

Dlaczego pracownicy odczuwają zły stan psychiczny?

Główną przyczyną złego stanu psychicznego pracowników jest długotrwały stres w pracy – tak deklarują respondenci przytoczonego badania. Dodatkowo 96% ankietowanych uważa, że stres w pracy ma negatywny wpływ na wydajność pracowników. Jest on zatem zdefiniowanych, nazwanym i jakże często obserwowanym negatywnym czynnikiem zawodowym. Powinien być zatem w pierwszej kolejności zaopiekowanym w ramach szerokiego programu dbania o dobrostan psychiczny pracowników. Edukacja, jak radzić sobie ze stresem, częstsze przerwy, metody relaksacyjne czy wydarzenia redukujące stres mogą być elementem takiego programu. Podobnie jak stały dostęp do specjalistów (może być nawet w formie platformy on-line), którzy na bieżąco mogą pomagać w rozładowaniu stresu lub zmianie nastawienia na mniej stresogenne. Przykładem platformy, która oferuje takie usługi dla firm, jest Mindgram.

Kolejnym negatywnym efektem słabej kondycji psychicznej pracowników jest zwiększona absencja – ponad 87% respondentów odpowiedziało, że dostrzega wpływ zdrowia psychicznego na nieobecność w pracy. Oczywistym jest, że ma to negatywne skutki biznesowe i firmy, które tego nie zauważają i o to nie dbają nie są zapewne nawet świadome, jakie straty potencjalnie ponoszą z tego powodu.

Niestety, aż 63% pracowników uważa, że zdrowie psychiczne, czyli np. stany lękowe, depresja i inne zaburzenia psychiczne są tematem tabu w ich firmie. Co więcej – 77% deklaruje, że obawia się rozmawiać o swoich problemach psychicznych. Jest to spowodowane strachem przed reakcją współpracowników – możliwym odtrąceniem. Osoby zmagające się z problemami boją się także, że będą z tego powodu gorej traktowane przez pracodawcę.

To bardzo niepokojący sygnał, gdyż oczywistym jest, że drażliwe tematy, o których się nie rozmawia, nie są właściwie zaadresowane. Trudno zatem oczekiwać wprowadzenia zorganizowanych, holistycznych programów wsparcia zdrowia psychicznego pracowników, jeśli nie zdefiniuje się takiej potrzeby.

Z drugiej strony niemal wszyscy ankietowani uważają, że praca ma decydujący wpływ na zdrowie psychiczne pracowników. Zrozumiałe jest zatem, że aż 84% uważa, że to pracodawca powinien zapewnić dostęp do pomocy i specjalistów w tej dziedzinie. Niestety tylko 20% respondentów ocenia, pracodawca zapewnia wsparcie psychologiczne pracownikom, 31,5% nie zgadza się z tym stwierdzeniem, natomiast 25% nie wie czy pracodawca zapewnia pracownikom wsparcie psychologiczne. Działania wsparcia psychologicznego ze strony pracodawcy najczęściej zauważają pracownicy biurowi, natomiast najmniej wiedzy w tym zakresie (odpowiedź „nie wiem”) mają pracownicy fizyczni.

Jakie rozwiązania zastosować?

Wśród rozwiązań, które pracownicy dostrzegają jako wdrożone, najczęściej znajdują się: szkolenia, webinary, warsztaty w temacie zdrowia psychicznego; materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące zdrowia psychicznego oraz konsultacje z psychoterapeutami/psychologami.

Na liście oczekiwanych przez pracowników rozwiązań w pytaniu otwartym znalazły się natomiast wpisane przez największą liczbę pracowników następujące rozwiązania:

o „Dostęp do specjalistów w ramach pakietu medycznego.”
o „Regularne przeprowadzanie badań zaangażowania i satysfakcji z pracy.”
o „Godne pensje, umowy na czas nieokreślony.”
o „Palarnie na terenie zakładu.”
o „Szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem.”
o „Linia pomocowa.”

Jak widać wystarczy zapytać i można dostać zestaw gotowych sugestii i zdefiniowanych potrzeb od swojego zespołu. Takie podejście właścicieli i zarządzających jest bardziej efektywne niż narzucanie odgórnie ustalonych i niezweryfikowanych rozwiązań. Choć oczywiście podstawą jest w ogóle zainteresowanie się stanem zdrowia psychicznego pracowników i wdrożenie rozwiązań systemowych, które je wspierają.

Dlatego w Centrum Medycznym CMP założyliśmy w strategii rozwoju na najbliższe lata szczególne dbanie nie tylko o edukację dotyczącą wagi zdrowia psychicznego, ale także planujemy poszerzenie poszerzamy naszą ofertę oferty o adekwatne usługi. O nowościach będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy na naszą stronę: https://cmp.med.pl

Badanie „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy” zrealizowano w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Zrozum. Poczuj. Działaj!” w kwietniu 2021 roku na grupie 1000 respondentów. W badaniu uczestniczyły osoby aktywne zawodowo, zarówno po stronie Pracowników i Pracodawców (właścicieli firm, kadry zarządzającej i działów HR). W anonimowych ankietach sprawdzono wiedzę oraz opinie, dotyczące tematu zdrowia psychicznego.

Pomysłodawcą badania są organizatorzy kampanii, Pracodawcy RP i Grupa ArteMis. Badanie oraz raport dofinansowane są ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

-->