Skip to main content
A- A A+

Szkolenia z pierwszej pomocy – kiedy należy przeprowadzać i jak wyglądają

9 listopada, 2021

Chociaż każdy powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy, to zdarza się, że w nagłych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia nie wiemy co robić. Może wynikać to ze stresu, ale też z braku odpowiednio ugruntowanej wiedzy. Dlatego niezwykle ważne jest, aby odbyć szkolenie z pierwszej pomocy. Kiedy należy się przeszkolić? Jak wygląda dobre szkolenie?


Pierwsza pomoc – co to jest?

Pierwsza pomoc określana jest zespołem czynności podejmowanych w celu ratowania osoby, która jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jest to stan, który w krótkim czasie prowadzić może do zakłócenia funkcji organizmu, uszkodzeń ciała a nawet utraty życia. Dlatego konieczne jest natychmiastowe podjęcie medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia.


Kto udziela pierwszej pomocy?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Karny) każda osoba będąca świadkiem zdarzenia ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz powiadomienia odpowiednich służb (pogotowie, policja, straż pożarna). W nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia konieczne jest szybkie działanie, dlatego tak ważne jest odbycie odpowiedniego szkolenia. Pierwsza pomoc udzielona prawidłowo może uratować komuś życie.


Na czym polega szkolenie z pierwszej pomocy?

W zakładzie pracy co najmniej jeden pracownik powinien odbyć szkolenie. Pierwsza pomoc jest wtedy udzielana przez osobę wyznaczoną do tego przez pracodawcę. Z kolei w placówkach oświatowych przeszkoleni powinni być wszyscy pracownicy. Warto pamiętać, że zmieniając pracę na nową również konieczne jest odbycie szkolenia z pierwszej pomocy, nawet jeśli posiada się zaświadczenie z poprzedniego u innego pracodawcy.

Standardowe szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. W czasie szkolenia z pierwszej pomocy uczestnicy dowiedzą się m.in jak zadbać o własne bezpieczeństwo, poznają podstawy prawne, opanowują resuscytacje krążeniowo-oddechową u dzieci oraz dorosłych.

Kto prowadzi szkolenie? Mogą to być lekarze lub pielęgniarki systemu, ratownicy medyczni lub profesjonalne firmy spełniające zasady polskiego prawa pracy oraz przepisów BHP w zakresie obowiązkowych i dodatkowych szkoleń. Przed odbyciem szkolenia z pierwszej pomocy warto sprawdzić jego program. A przede wszystkim ilość godzin poświęcanych na ćwiczenia praktyczne, które są niezbędnym elementem, aby poprawnie wykonywać czynności ratunkowe. Chcąc zdobyć wiedzę większą niż na szkoleniu podstawowym warto wybrać się na szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, które jest bardziej rozbudowane.


Zalety ukończenia szkolenia – pierwsza pomoc

Każdy uczestnik szkolenia może poczuć się pewniej posiadając wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Potrafi też rozpoznawać stany zagrażające życiu oraz podejmować czynności ratownicze na miejscu wypadku. Szkolenie uczy w jaki sposób należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Pomaga też pokonać strach tym, którzy nie czują się pewne swoich umiejętności.


Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach