Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy odpowiada za sprawdzenie, czy pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku. Jest to obowiązkowa procedura mająca na celu ochronę zdrowia pracowników. Aby wystawić orzeczenie o zdolności pracownika do pracy, lekarz musi wykonać określone badania. Jakie? To zależy przede wszystkim od warunków charakterystycznych dla określonego stanowiska pracy. Sprawdź, jakich badań możesz się spodziewać w poradni medycyny pracy.


Rodzaje badań medycyny pracy

A wstępie warto zaznaczyć, że istnieją różne rodzaje badań medycyny pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie ma on aktualnego zaświadczenia lekarskiego. To pracodawca odpowiada za skierowanie personelu na badania, które dzielimy na trzy rodzaje. Są to:

 • badania wstępne – przeprowadzane przed podjęciem zatrudnienia w nowym miejscu lub zmianą stanowiska pracy,
 • badania okresowe – pozwalające przedłużyć ważność orzeczenia lekarskiego, przeprowadzane najczęściej co kilka lat (w zależności od charakteru stanowiska pracy i związanych z nim szkodliwych czynników),
 • badania kontrolne – niezbędne zawsze wtedy, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Badania okresowe przeprowadza się co 1-5 lat. O wymaganej dacie kolejnego badania informuje uzyskane orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy. Czas przeznaczony na udział w badaniach wlicza się też do czasu pracy. Należy pamiętać, że badania może przeprowadzić tylko lekarz, którego specjalizacją jest medycyna pracy Warszawa.


Lekarz medycyny pracy – przebieg wizyty

Badania u lekarza medycyny pracy mogą wyglądać bardzo różnie. Najwięcej zależy od charakteru stanowiska. Praca biurowa wiąże się przecież ze znacznie mniejszym ryzykiem niż, np. praca na wysokościach czy taka wymagająca obsługi ciężkiego sprzętu. Zadaniem lekarza medycyny pracy są ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Musi też ocenić, jaki wpływ na zdrowie danego pacjenta będą miały warunki pracy.

Zwykle wizyta rozpoczyna się od dokładnego wywiadu. Lekarz może zadawać pytania dotyczące między innymi:

 • stanu zdrowia pacjenta (w tym przewlekłych chorób),
 • przyjmowanych leków,
 • nałogów,
 • przebytych operacji i wypadków,
 • chorób występujących w rodzinie.

Najczęściej pyta również o warunki pracy i związane z nią szkodliwe czynniki. Następnie w zasadzie zawsze wykonuje podstawowe badania obejmujące osłuchanie klatki piersiowej i pomiar ciśnienia krwi. Zazwyczaj zleca również wykonanie podstawowego badania krwi (morfologii). Niekiedy może również skierować pacjenta na szereg innych badań, których zakres uzależniony jest od jego indywidualnej oceny.


Medycyna pracy – jakie badania mogą się wiązać z wizytą?

Sam lekarz medycyny pracy wykonuje jedynie podstawowe badania – takie jak pomiar ciśnienia tętniczego lub osłuchanie klatki piersiowej. Może jednak również odesłać pacjenta do określonych specjalistów w celu wykonania innych procedur, takich jak:

 • badanie okulistyczne,
 • badanie laryngologiczne,
 • prześwietlenie klatki piersiowej,
 • spirometria,
 • badanie neurologiczne,
 • badanie psychologiczne lub psychiatryczne.

Ponadto pracownik bardzo często otrzymuje skierowanie na badanie krwi lub moczu. Z uzyskanymi w laboratorium lub u pozostałych specjalistów wynikami, należy ponownie udać się do lekarza medycyny pracy, który wyda stosowne oświadczenie pozwalające na podjęcie pracy.

Wizyty u lekarza medycyny pracy nie trzeba się obawiać. Zazwyczaj przebiega ona sprawnie i bezproblemowo. Badania wykonuje się ponadto w godzinach pracy, dlatego nie musisz poświęcać swojego prywatnego czasu na ten cel.

-->