Grypa – szczepić, nie szczepić?

Grypa – szczepić, nie szczepić?

szczepienia przeciwko grypie Centrum Medyczne CMP

W przeciwieństwie do innych sezonowych infekcji przed grypą można próbować się zabezpieczyć. Na ciężki przebieg tej choroby i powikłania pogrypowe narażone są dzieci i osoby dorosłe z grup ryzyka (cierpiące na choroby przewlekłe układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, a także z chorobami nerek, wątroby, cukrzycą) oraz osoby w podeszłym wieku. To właśnie one przede wszystkim powinny być szczepione każdego roku. Wirus grypy charakteryzuje się dużą zmiennością antygenową,dlatego szczepionka przeciw grypie sezonowej jest co roku zmieniana. Najczęściej zawiera trzy szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B. Jak wygląda sprawa skuteczności? Grypa jest co roku inna. My, opracowując szczepionkę na przyszły sezon, kierujemy się logiką i rachunkiem prawdopodobieństwa. Na tej podstawie wyodrębniamy ten szczep, co do którego jest największe prawdopodobieństwo, że zaistnieje w przyszłym sezonie. I na podstawie tych badań zlecamy produkcję, która trwa kilka miesięcy. Jeśli uda nam się trafić, to szczepionka zadziała.

Szczepić się czy nie szczepić przeciwko grypie? Pytanie to nurtuje niejednego z nas. Grypa jest bez wątpienia najpoważniejszą wirusową infekcją dróg oddechowych, na którą w krótkim czasie zapadają tysiące ludzi. Jednocześnie zmienność antygenowa szczepów wirusa powoduje, że na grypę można chorować co rok. Według wielu specjalistów najlepszą profilaktyką grypy są szczepienia. Wirus grypy wnika do naszego organizmu poprzez błonę śluzową dróg oddechowych, gdzie szybko i intensywnie się rozmnaża, uszkadzając lub niszcząc rzęski nabłonka. W ten sposób osłabia naszą pierwszą linię obrony i toruje sobie drogę w głąb organizmu, co może doprowadzić do wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego: zapalenia ucha środkowego, zapalenia krtani, oskrzeli lub płuc albo do bardzo groźnych dla zdrowia i życia powikłań ze strony układu krążenia, takich jak: zaostrzenie choroby wieńcowej serca, zawał serca, niewydolność krążenia oraz zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia. Obserwujemy wyraźną zależność pomiędzy występowaniem grypy w sezonie zimowym i zdecydowanie częstszym wtedy występowaniem zawałów serca. Średnio aż co czwarty zawał serca zimą poprzedzony jest infekcją wirusową.

-->