Specjalista onkologii klinicznej, dr n. med. Adam Płużański w oddziale Centrum Medycznego CMP, Oddział Piaseczno, Puławska!

Specjalista onkologii klinicznej, dr n. med. Adam Płużański w oddziale Centrum Medycznego CMP, Oddział Piaseczno, Puławska!

przychodnia piaseczno, przychodnia warszawa, dobra przychodnia piaseczno, dobra przychodnia warszawa

Szanowni Pacjenci,

z radością informujemy, że z dniem 12.12.2017r. w oddziale CMP Piaseczno, Puławska rozpoczyna współpracę dr n. med. Adam Płużański, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej.

Specjalista onkologii klinicznej, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. Główne zainteresowania naukowe to: immunoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie i terapie systemowe nowotworów w tym nowotworów klatki piersiowej, leczenie chorych w wieku podeszłym i leczenie wspomagające. Prowadzi badania kliniczne z zakresu leczenia nowotworów płuca. Autor i współautor kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach, monografii i prac opublikowanych w całości i streszczeniach w polskich i międzynarodowych recenzowanych czasopismach naukowych.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod  numerem telefonu 22 737 50 50, a także rejestracja@cmp.med.pl