Szkolenia z pierwszej pomocy – dlaczego warto zapewnić je swoim pracownikom?

Szkolenia z pierwszej pomocy – dlaczego warto zapewnić je swoim pracownikom?

Kursy, obejmujące czynności wykonywane w przypadku urazu, wypadku lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, stanowią ważne wsparcie bezpieczeństwa i higieny w zakładzie. Warto wiedzieć, dlaczego takie szkolenia są ważne dla personelu przedsiębiorstwa.


Pierwsza pomoc – obowiązek

Do zapewnienia profesjonalnych kursów zobligowani są wszyscy właściciele firm. Zgodnie z artykułami Kodeksu pracy przełożony powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w razie wypadku i obsługę apteczki. W przypadku zmianowego systemu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia niezbędnych czynności w celu ochrony życia i zdrowia powinno być więcej.

Warto pamiętać, że istnieją różnorodne formy szkoleń. Podstawowy kurs oferowany przez jednostki, świadczące usługi z medycyny pracy, skierowany jest do wszystkich osób zatrudnionych w danej firmie. Zawiera on elementy ratownictwa niezbędne w każdym zakładzie. Kurs podstawowy instytucji, specjalizujących się w medycynie pracy, przeznaczony jest do osób zatrudnionych w danej firmie lub jednostek, poszukujących zatrudnienia. Powinny z niego w szczególności skorzystać podmioty wyznaczone przez przełożonego do udzielania niezbędnej pomocy w przypadku narażenia życia lub zdrowia poszkodowanego.

Program w ramach podstawowego szkolenia obejmuje m.in.

  • aspekty prawne czynności przedmedycznych oraz sytuacji, w których udzielanie pierwszej pomocy nie jest zalecane;
  • łańcuch przeżycia;
  • system In Case of Emergency;
  • używanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED;
  • algorytm postępowania z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym RKO osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia;
  • czynności wymagane w przypadku nieprzytomnego, a także oddychającego poszkodowanego;
  • pozycję bezpieczną na boku;
  • obsługę apteczki;
  • unieruchomienie kręgosłupa.

Ogólne korzyści szkoleń z pierwszej pomocy

Kursy realizowane przez profesjonale firmy spełniają zasady polskiego prawa pracy i przepisów BHP w zakresie obowiązkowych oraz dodatkowych szkoleń. Po ukończonym kursie osoba otrzymuje certyfikat. Posiada ona również odpowiednie kompetencje do udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki. Kursy instytucji, specjalizujących się w medycynie pracy, uczą, w jaki sposób postępować w sytuacjach, zagrażających życiu i zdrowiu poszkodowanego. Wykształcają one również właściwe postawy społeczne w sektorze udzielania pierwszej pomocy. Dzięki firmom odpowiedzialnym za badania medycyny pracy uczestnicy doskonalą szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci kursu potrafią interpretować i rozumieć istotę udzielania pierwszej pomocy, stany zagrożenia zdrowia itd. Propagują oni ponadto wśród społeczeństwa czynności przedmedyczne, chroniące życie poszkodowanych.

Elastyczność

Kursy prowadzone przez instytucje, oferujące wsparcie medyczne w pracy, dostosowują program zajęć do warunków danego zakładu. Szkolenia zwiększają również bezpieczeństwo osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Kursy przedmedyczne pracy w Warszawie uwzględniają działania zespołowe oraz prawidłową organizację akcji ratowniczych. W zajęciach istotnym czynnikiem są schematy komunikacyjne, obowiązujące na terenie konkretnego zakładu. Program szkolenia ustalany jest indywidualnie według preferencji i założeń właściciela przedsiębiorstwa.


Hybrydowe podejście

Zajęcia z czynności przedmedycznych w pracy w Warszawie realizowane są z uwzględnieniem kwestii praktycznych i teoretycznych. Kursanci mogą więc przećwiczyć zdobytą wiedzę oraz skonsultować problematyczne zagadnienia z profesjonalistami.  Firmy, specjalizujące się w ratownictwie i medycynie pracy w Warszawie, starają się również utrwalać umiejętności tak, by przydały się one uczestnikom szkolenia nie tylko w obrębie zakładu, ale i codziennych sytuacjach.


Kursy z pierwszej pomocy stanowią świetne rozwiązanie dla firm. Warto więc skorzystać z usług jednostek, oferujących szkolenia przedmedyczne w pracy w Warszawie, by zapewnić bezpieczeństwo osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie.

-->