CMP czyta dzieciom – Wiersz Marii Konopnickiej, Co ja wyczytam w książeczce

CMP czyta dzieciom – Wiersz Marii Konopnickiej, Co ja wyczytam w książeczce