Z czego wynika obniżone napięcie mięśniowe – rehabilitacja – Piaseczno – Warszawa – Centrum Medyczne CMP

Z czego wynika obniżone napięcie mięśniowe – rehabilitacja – Piaseczno – Warszawa – Centrum Medyczne CMP

Najczęstszą przyczyną obniżonego napięcia mięśniowego u noworodków jest uszkodzenie centralnego układu nerwowego lub niedotlenienie prowadzące do Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
Leczenie obniżonego napięcia mięśniowego zależy od jego rodzaju oraz przyczyn. Niezwykle ważną rolę w dojściu do zdrowia odgrywa rehabilitacja. Dzięki niej nie dochodzi do deformacji w obrębie układu kostnego. Poza tym, rehabilitacja przeciwdziała zmianom w budowie i funkcji mięśni.

-->