Czy trzeba wykonać mojemu dziecku USG przezciemiączkowe?

Czy trzeba wykonać mojemu dziecku USG przezciemiączkowe?

Nie każdemu noworodkowi, czy niemowlęciu trzeba wykonać badanie USG przezciemiączkowe. O tym, czy trzeba takiemu badaniu poddać naszą pociechę, decyduje lekarz, który z pewnością zleci wykonanie badania, gdy:

  • dziecko jest wcześniakiem (noworodkiem urodzonym przed ukończeniem 37 tygodnia trwania ciąży)
  • jest noworodkiem z niską urodzeniową wagą ciała;
  • podejrzewa się istnienie wad wrodzonych dotyczących mózgu i układu nerwowego
  • gdy podczas porodu doszło do niedotlenienia dziecka
  • podejrzewa się krwawienie śródczaszkowe
  • występuje zbyt duży przyrost obwodu głowy noworodka po porodzie (podejrzenie wodogłowia)
  • zauważa się nieprawidłowy rozwój niemowlęcia oraz objawy sugerujące nieprawidłowości w układzie nerwowym (np. drgawki)
  • doszło do zakażenia płodu podczas trwania ciąży
  • dziecko miało uraz głowy (jako noworodek lub niemowlę)

Tego typu badanie wykonuje się tylko u noworodków i niemowląt. Tylko u tak małych dzieci kości czaszki nie są jeszcze całkowicie wykształcone. Pomiędzy poszczególnymi kośćmi istnieją błoniaste połączenia, zwane ciemiączkami. Największe z nich nazywane ciemiączkiem przednim znajduje się powyżej czoła, prawie na szczycie głowy. Przykładając głowicę ultrasonograficzną do ciemiączka przedniego można obejrzeć wnętrze czaszki noworodka. Przez to samo ciemiączko można wyczuć tętnienie naczyń mózgowych oraz ocenić orientacyjnie ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Ponieważ ciemiączka wraz ze wzrastaniem głowy dziecka kostnieją i zanikają (ok. 1 roku życia), wykonanie badania przezciemiączkowego możliwe jest jedynie u noworodków i niemowląt.

-->