Skip to main content
A- A A+

Opieka koordynowana – co to jest?

29 maja, 2024

Obecnie coraz częściej słyszymy o podejściu, jakim jest opieka koordynowana – co to jest i dlaczego zyskuje na znaczeniu w systemie opieki zdrowotnej? Ta metoda organizacji leczenia ma na celu zapewnienie pacjentom bardziej spójnej i skutecznej opieki, szczególnie w przypadku osób z wieloma potrzebami zdrowotnymi. Dowiedz się więcej o tym, kto może z niej skorzystać i w jakim zakresie.

Opieka koordynowana – co to jest?

Opieka koordynowana to model opieki medycznej, który polega na współdziałaniu różnych dziedzin specjalistycznej medycyny. Celem jest skuteczne i efektywne świadczenie usług zdrowotnych dla pacjenta. W praktyce oznacza to, że różni specjaliści – od lekarza pierwszego kontaktu, przez specjalistów różnych gałęzi medycyny, aż po rehabilitantów, ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić jak najbardziej kompleksową, spersonalizowaną i efektywną opiekę dla pacjenta.

Opieka koordynowana w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) weszła w życie w Polsce od 1 października 2022 roku, aby udoskonalić jakość opieki nad pacjentami, zwłaszcza tymi z wieloma schorzeniami. Zespoły medyczne składają się z lekarzy, pielęgniarek, specjalistów oraz koordynatorów, którzy razem pracują nad stworzeniem najlepszego planu leczenia dla każdego pacjenta.

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Koordynowana opieka zdrowotna jest przeznaczona głównie dla osób z chorobami przewlekłymi, osób starszych oraz tych, którzy wymagają wielospecjalistycznego podejścia do leczenia. Celem jest zapewnienie ciągłości opieki, czyli takiego jej prowadzenia, aby każdy pacjent miał zapewniony stały dostęp do niezbędnych mu usług zdrowotnych na każdym etapie leczenia.

Czym jest Indywidualny Plan Opieki Medycznej?

Indywidualny Plan Opieki Medycznej to dokument, który jest tworzony dla pacjenta w ramach koordynowanej opieki medycznej. Określa on szczegółowe cele zdrowotne, które pacjent wraz z zespołem medycznym stara się osiągnąć. Plan ten jest regularnie aktualizowany w zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta, co pozwala na maksymalnie efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów medycznych.

Aby go opracować, lekarz pierwszego kontaktu przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad, bada go, analizuje wyniki badań diagnostycznych, ocenia stan zdrowia i na tej podstawie ustala plan działania, czyli właśnie Indywidualny Plan Opieki Medycznej. Jest on przekazywany m.in. w formie elektronicznej, do wglądu na  Internetowym Koncie Pacjenta.

Kim jest koordynator i jaką pełni rolę?

Ważną rolę w modelu koordynowanej opieki medycznej pełni koordynator. Jest to osoba, która nie tylko zarządza komunikacją między wszystkimi członkami zespołu opiekuńczego i pacjentem, ale także monitoruje proces leczenia, zajmuje się logistyką wizyt oraz dba o to, by wszystkie zalecenia medyczne były stosowane. Koordynator jest pierwszym punktem kontaktowym dla pacjenta, co zwiększa jego komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Opieka koordynowana – na czym polega?

Koordynowana opieka medyczna opiera się na kilku fundamentalnych zasadach. Należą do nich m.in.:

  • kompleksowe planowanie opieki – na podstawie oceny zdrowia pacjenta jest tworzony indywidualny plan opieki, który jest regularnie aktualizowany;
  • aktywna komunikacja i koordynacja między pracownikami służby zdrowia – jest to klucz do zapewnienia płynnego przebiegu procesu opieki;
  • wczesne rozpoznanie i interwencja – opieka koordynowana dąży do identyfikacji potencjalnych problemów zdrowotnych jak najwcześniej i podjęcia wczesnych działań zaradczych.
  • zorientowanie na pacjenta – opieka koordynowana stawia pacjenta na pierwszym planie, dopasowując opiekę do jego indywidualnych potrzeb.

Podstawową cechą koordynowanej opieki zdrowotnej jest zorientowanie na potrzeby pacjenta. Tutaj nie chodzi tylko o leczenie konkretnych objawów choroby, ale o holistyczne podejście do zdrowia pacjenta, uwzględniające różne aspekty jego życia. To oznacza uwzględnienie czynników takich jak styl życia, warunki rodzinne, stan psychiczny i inne, które mogą mieć wpływ na zdrowie. Ponadto koordynacja opieki zdrowotnej obejmuje aktywną komunikację i współpracę między różnymi dostawcami opieki zdrowotnej.

Zmiany po wprowadzeniu modelu koordynowanej opieki zdrowotnej

Dzięki wprowadzeniu opieki koordynowanej lekarz rodzinny może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne, które wcześniej wymagały skierowania do specjalistów z innych dziedzin. Dotyczy to m.in. badań takich jak EKG wysiłkowe, Holter EKG, echo serca czy USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Skróci to czas potrzebny na postawienie prawidłowej diagnozy.  Lekarz rodzinny może też zlecić pacjentowi konsultacje u dietetyka, diabetologa, kardiologa, pulmonologa, alergologa oraz endokrynologa, a także sam skonsultować się z wymienionymi specjalistami w sprawie stanu zdrowia pacjenta.

Podsumowanie

Koordynowana opieka zdrowotna to przyszłość opieki medycznej. Umożliwia skuteczne zarządzanie zdrowiem poprzez zintegrowanie wszelkich usług zdrowotnych potrzebnych pacjentowi. Zapewnia, że wszyscy dostawcy opieki zdrowotnej pracują razem, aby umożliwić najlepsze możliwe wyniki dla pacjenta.

Wdrażanie koordynowanej opieki medycznej w Polsce to krok w kierunku bardziej efektywnego systemu zdrowia, który stawia na pierwszym miejscu dobro pacjenta. To podejście nie tylko ułatwia dostęp do odpowiednich świadczeń zdrowotnych, ale również znacząco poprawia jakość życia pacjentów. Osoby zainteresowane większym wsparciem w tej formie opieki mogą szukać informacji o lokalnych ośrodkach oferujących takie usługi. Świadczymy je m.in. w centrum medycznym CMP, obok usług takich jak opieka medyczna dla firm czy usługi lekarza medycyny pracy. Stawiamy na kompleksową opiekę zdrowotną i dostęp do najlepszych specjalistów.


Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach