Badania wstępne do pracy – kogo dotyczą i co obejmują?

Badania wstępne do pracy – kogo dotyczą i co obejmują?

Każdy właściciel firmy, który zatrudni na danym stanowisku osobę bez orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania czynności zawodowych, narażony jest na wysoka karę pieniężną. Przed podpisaniem umowy z pracodawcą należy więc przejść badania wstępne. Warto wiedzieć, co obejmują analizy u specjalisty.


Badania wstępne do pracy – ustalenia Kodeksu pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do firmy na podstawie stosunku pracy, młode jednostki przenoszone na inne stanowisko lub podmioty, zmieniające przestrzeń zawodową, w obrębie której występują niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia warunki. Analizy przeprowadzane są przez specjalistę zakładowego. Badaniom wstępnym nie podlegają osoby zatrudniane przez tego samego pracodawcę, na tożsame stanowisko lub przestrzeń zawodową o identycznych warunkach, jeśli umowa została zawarta w ciągu trzydziestu dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego porozumienia stron. Wyjątek stanowią również jednostki przyjmowane u innego właściciela firmy w przypadku, gdy przedstawią oni aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania czynności zawodowych. Nowy pracodawca powinien ponadto otrzymać skierowanie na badania, na podstawie którego specjalista wydał zaświadczenie, uprawniające do wykonywania obowiązków.


Zlecenie

Analizy wstępne przeprowadza się na prośbę właściciela firmy. Skierowanie wydawane jest w dwóch egzemplarzach. Jedna sztuka trafia do specjalisty medycyny pracy, druga do pacjenta. Właściciel firmy powinien przygotować kopię skierowania, by wraz z orzeczeniem lekarskim przechowywać ją w aktach osobowych zatrudnionej osoby. Skierowanie do specjalisty medycyny pracy powinno zawierać dane personalne, opis stanowiska oraz informacje, dotyczące warunków związanych z wykonywaniem czynności zawodowych. Na dokumencie należy również wskazać czynniki, mogące zakłócać prawidłowe funkcjonowanie organizmu danej osoby. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań w ramach medycyny pracy ponosi właściciel zakładu.


Zakres badań wstępnych

Przebieg wizyty u specjalisty zależy od rodzaju stanowiska zajmowanego przez daną osobę. Badania wstępne w ramach medycyny pracy obejmują zazwyczaj analizy laboratoryjne. Specjalista może również zlecić przeprowadzenie pomiaru glukozy, spirometrię itd. Często pacjenta podlega badaniom okulistycznym, laryngologicznym lub neurologicznym. Na podstawie przeprowadzonych analiz lekarz medycyny pracy w Warszawie wydaje zaświadczenie o zdolności lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności zawodowych. Dokument ten należy przekazać przełożonemu w firmie. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy w Warszawie powinno zawierać datę wykonania kolejnych badań (okresowych). Jeśli zakład nie zawarł umowy z konkretną placówką, wykonującą analizy, wówczas pacjent może udać się do dowolnej instytucji. W tego typu przypadkach za badania medycyny pracy w Warszawie musi zapłacić pracownik. Zakład zwraca koszty na podstawie przedstawionego rachunku.

Przed zatrudnieniem osoby na dane stanowisko należy zlecić przeprowadzenie wymaganych badań. Warto więc zdecydować się na współpracę z profesjonalną placówką, w której działają warszawscy lekarze medycyny pracy.

-->