Skip to main content
A- A A+

Pakiety medyczne dla pracowników – jak przekładają się na opodatkowanie? – Centrum Medyczne CMP

20 stycznia, 2021

Pakiet medyczny to jeden z popularnych „bonusów” dla personelu – niematerialnych dodatków do pensji. Prywatna opieka medyczna obejmująca pracownika, a nierzadko również jego rodzinę to oczywista korzyść, szczególnie jeśli jej zakres jest szeroki. Również firma może skorzystać na oferowaniu tego typu dodatków, np. poprzez optymalizację podatkową. Sprawdź, w jaki sposób pakiety medyczne dla pracowników wpływają na opodatkowanie.


Pakiety medyczne dla pracowników – dlaczego warto?

Niezależnie od sytuacji gospodarczej, doświadczeni i kompetentni pracownicy zawsze są w cenie. Fluktuacje zatrudnienia z pewnością nie sprzyjają rozwojowi i zwiększają koszty. Dlatego pracodawcy stosują różne metody mające zachęcić personel do pozostania w firmie na dłużej. Jednym z nich są dodatki do pensji, takie jak pakiety medyczne dla pracowników. Prywatna opieka medyczna jest niezwykle ceniona i przydatna, szczególnie jeśli można nią objąć również całą rodzinę. Możliwość skorzystania zarówno z nagłej pomocy, jak i specjalistycznych konsultacji czy też badań profilaktycznych zapewnia niesamowity komfort i zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Opieka medyczna dla pracowników to jednak również korzyści dla pracodawcy. Poza możliwością stworzenia stałego, lojalnego zespołu takie rozwiązanie może pomóc obniżyć podatki. Pakiety medyczne dla pracowników nabywane przez firmę stają się kosztami podatkowymi. Dzięki temu pomagają zmniejszyć kwotę płaconą co roku fiskusowi.


Opieka medyczna dla pracowników jako koszt podatkowy

Niektórych może to zaskoczyć, ale wydatki na opiekę medyczną dla pracowników jak najbardziej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zdecydowanie spełniają kryterium celowości – prywatne pakiety medyczne umożliwiają szybszy dostęp do lekarza, a więc skutkują krótszą absencją w przypadku choroby pracownika lub członka jego rodziny (np. dziecka). Ponadto sam dostęp do tego rodzaju świadczeń wpływa korzystnie na motywację personelu i atmosferę w zespole, co z kolei przekłada się na większą efektywność i mniejsze fluktuacje zatrudnienia. Tym samym z całą pewnością można powiedzieć, że wydatki na pakiety medyczne dla pracowników wpływają na przychody organizacji.

Należy ponadto pamiętać, że każdy wydatek traktowany jako koszt podatkowy musi:

  • być poniesiony przez firmę,
  • być definitywny (bezzwrotny),
  • pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością,
  • zostać właściwie udokumentowany.

Wystarczy spełnić te warunki, by móc uwzględnić koszty w rozliczeniu.


Pakiety medyczne dla pracowników a podatek PIT

Warto wziąć również pod uwagę wpływ pakietów medycznych otrzymywanych przez pracowników na ich rozliczenie PIT. W tej materii często pojawiają się wątpliwości. Sprawa wygląda nieco inaczej, w zależności od tego, kto ponosi koszty pakietu. Często jest to pracodawca, tak jak opisano to powyżej, ale czasami część opłaty może być również przeniesiona na pracownika (np. w przypadku chęci posiadania szerszego, dobrowolnego pakietu). Jak wówczas wyglądają kwestie rozliczenia z fiskusem?

Jeśli pakiet medyczny nabyty jest przez pracownika nieodpłatnie (czyli opłaca go pracodawca), wówczas traktowany jest jako przychód. Warto bowiem pamiętać, że zalicza się do niego nie tylko kwota wypłacana w formie pensji, ale również wszelkie dodatki, także te w formie świadczeń nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych. Dlatego wartość pakietu medycznego należy doliczyć do kwoty przychodu, od której odprowadza się zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to również pakietów dla członków rodziny pracownika.

Niekiedy pracodawcy zapewniają też prywatną opiekę medyczną byłemu personelowi (emerytom). Jeśli wartość świadczeń otrzymywanych przez byłego pracownika (również tych od związków zawodowych) przekracza 3000 zł rocznie (w danym roku podatkowym), podlegają one opodatkowaniu PIT. Firma powinna wówczas sporządzić odpowiedni formularz (PIT-8C) i przekazać go organowi podatkowemu.


Pakiety medyczne dla firm w CMP

Przychodnie CMP


Zapisz się na newsletter

Otrzymuj poradniki o zdrowiu oraz informacje o naszych promocjach