Próba wysiłkowa w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

Próba wysiłkowa w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

Próba wysiłkowa to nic innego jak tylko nieinwazyjne badanie, które ma na celu kontrolę oraz ocenę reakcji mięśnia sercowego na określony wysiłek fizyczny. Dlaczego akurat wysiłek fizyczny? Ponieważ na skutek działania ruchu zwiększa się zapotrzebowanie serca na tlen.

Badanie polega na zestawieniu kilku czynników zdrowotnych – m.in. częstości serca, wartości ciśnienia tętniczego oraz zapisu EKG. Aby wynik był miarodajny, pacjent wykonuje wysiłek polegający na chodzeniu po ruchomej bieżni. Niekiedy podczas próby wysiłkowej korzysta się ze specjalnego roweru zwanego ergometrem. Finałem badania jest osiągnięcie przez pacjenta maksymalnej dla swojego organizmu wartości tętna.

Próbę wysiłkową najczęściej wykonuje się u pacjentów, u których występuje podejrzenie wystąpienia choroby wieńcowej. Badanie to pomaga też zdiagnozować problemy z sercem u osób o prawidłowym zapisie EKG w spoczynku. Stosuje się je również w przypadku pacjentów, którzy mają za sobą zawał serca lub leczenie reperfuzyjne oraz do diagnostyki nietypowych bóli zlokalizowanych w klatce piersiowej.

Do próby wysiłkowej należy odpowiednio się przygotować. Przez okres trzech godzin przed badaniem nie wolno spożywać posiłków ani palić tytoniu. Warto też by pacjent był wyspany oraz wypoczęty. Badanie zostaje natychmiastowo przerwane jeśli pojawią się: komorowe zaburzenia rytmu, spadek ciśnienia lub jakiekolwiek inne objawy, które mogłyby świadczyć o wystąpieniu ryzyka omdlenia pacjenta.

-->