Kampania społeczna #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Kampania społeczna #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

 

Zatrzymaj licznik nieodwołanych wizyt

#ODWOLUJE#NIEBLOKUJE to kampania społeczna zainicjowana przez Centrum Medyczne CMP, w którą zaangażowały się podmioty zarówno z publicznej, jak i prywatnej służby zdrowia. Akcja zwraca uwagę na problem niestawiania się pacjentów na umówionych wizytach lekarskich, bez wcześniejszego ich odwoływania. Wcześniejsze anulowanie konsultacji daje zasób do wykorzystania innym osobom, które mogą znajdować się w ogromnej potrzebie. Celem inicjatywy jest edukacja społeczeństwa w tym zakresie oraz wypracowanie karty dobrych praktyk, w której znajdą się rozwiązania ułatwiające kontakt z placówkami medycznymi i usprawniające proces rezygnacji z wizyty.

 

 

Debata inauguracyjna

Akcja została zainaugurowana debatą, w której wzięli udział przedstawiciele ochrony zdrowia – zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Uczestnicy dyskusji pochylili się nad problematyką zjawiska, jego przyczynami, skutkami, a także rozwiązaniami, które mogą zmniejszyć skalę no-show w opiece zdrowotnej.

Oto najważniejsze wątki i wnioski z debaty:

  • Skala problemu nieodwołanych wizyt jest gigantyczna! W samych placówkach zaangażowanych w kampanię 10 partnerów od początku 2022 r. nie stawiło się prawie 570 tys. pacjentów. Warto podkreślić, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 26 tys. podmiotów leczniczych! Prezentowane dane dotyczą wyłącznie osób, które nie poinformowały o nieobecności, ale system boryka się również z pacjentami, którzy co prawda rezygnują z konsultacji, ale robią to na ostatni moment (np. na godzinę przed wizytą), przez co nikt inny nie może skorzystać ze zwolnionego
  • Przyczyny nieodwoływania wizyt są różne – od sytuacji losowych, zapisywania się na zapas, rezerwowania konsultacji w kilku miejscach, lęku przed badaniem, aż po zapominanie o umówionym terminie. Problem stanowią również pacjenci, którzy korzystają z systemu opieki zdrowotnej, ale nie czują się jego uczestnikiem – nie uważają, że powinni informować placówki o rezygnacji z wizyty. Brakuje społecznej odpowiedzialności za zdrowie innych osób oraz świadomości, że przekłada się to na dostępność specjalistów.
  • Niska świadomość pacjentów w zakresie odwoływania wizyt oraz niezdawanie sobie sprawy ze skali problemu prowadzi do jego pogłębiania. Według ankiety przeprowadzonej wśród pacjentów Centrum Medycznego CMP, prawie 50% respondentów uważało, że w skali kraju rocznie nie zostaje odwołanych 10 tys. wizyt, przy czym według ostatnich danych NFZ liczba ta sięga 17 mln.
  • Podmioty medyczne stosują różne rozwiązania przypominające o terminie wizyty oraz dające możliwość jej odwołania. Zalicza się do nich m.in. informowanie poprzez smsy, kontakt telefoniczny, aplikacje czy portale. Niestety – mimo szerokiego wachlarza – pacjenci nie zawsze odpowiadają na komunikaty. Częściej postępują tak osoby młode, z niższym wykształceniem lub statusem ekonomicznym oraz tzw. „recydywiści”, czyli pacjenci notorycznie nie stawiający się na wizytach. Podmioty medyczne unowocześniają systemy rejestracji oraz anulacji konsultacji, natomiast nie każdy potrafi z nich skorzystać. W ramach kampanii partnerzy opracują kartę dobrych praktyk, w której znajdą się propozycje sposobów ułatwiających i usprawniających proces odwoływania wizyt, dopasowane do różnych potrzeb.
  • Kluczem do zmniejszenia skali nieodwoływanych wizyt jest edukacja pacjentów, a nie ich sankcjonowanie. Choć podmioty prywatne mogą obciążać karami finansowymi osoby, które nie stawiają się w placówkach, jest to bardzo rzadko stosowana Penalizacja przez publiczne podmioty byłaby natomiast łamaniem praw pacjenta – jedyną możliwością jest przeniesienie go na koniec kolejki. Obydwa sektory opieki zdrowotnej są zgodne, że to właśnie zwiększanie świadomości pacjentów i ich edukacja może dać lepsze rezultaty niż wprowadzenie systemu kar.
  • Edukowanie pacjentów należy przeprowadzać już na etapie wizyty, która poprzedza kolejną. Zarówno lekarze, jak i osoby odpowiedzialne za rejestracje powinny informować o tym, jak się przygotować do badania czy konsultacji oraz jak ją odwołać w sytuacji, gdy nie będziemy mogli się na niej stawić. Ciekawym rozwiązaniem jest stosowane już przez niektóre podmioty medyczne kontaktowanie się z osobami, które nie stawiły się na wizytę w celu przypomnienia o obowiązku i odpowiedzialności za zdrowie innych.
  • Nieodwołane wizyty generują ogromne straty na wielu płaszczyznach. Z jednej strony dotyczą one kwestii finansowych – koszty nie znikają wraz z nieodbytą konsultacją. Większe zobowiązania finansowe są związane z ambulatoryjną opieką zdrowotną, w ramach której mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi świadczeniami, natomiast system częściej spotka się z brakiem rezygnacji z wizyt w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).
  • Zjawisko nieodwoływania wizyt wydłuża kolejki do specjalistów, którzy tracą czas i marnują swoją wiedzę oraz potencjał. W efekcie, zdarzają się sytuacje, kiedy na konsultacje stawiają się pacjenci bez aktualnych badań, którzy skierowanie dostali nawet kilkanaście miesięcy wcześniej. Tego typu wizyty również zmniejszają dostępność opieki zdrowotnej, bo leczenie zaczyna się tak naprawdę od początku. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce na 1000 osób przypada 2,38 lekarzy, każda wizyta jest na wagę złota.

 

Zablokowane krzesła w placówkach medycznych

Od 2 grudnia, w ramach trwającej kampanii w kilku placówkach  medycznych w Warszawie zablokowano krzesła, oklejając je specjalną taśmą. Każde krzesło symbolizuje zablokowane miejsce/dostęp do lekarza przez osoby, które nie wykorzystują swoich wizyt.

Puste krzesło ma skłonić do refleksji. Osoby, które nie przychodzą na umówione wizyty blokują nie tylko dostępność do świadczeń medycznych. Marnują również czas specjalistów, którzy czekając na pacjenta nie wykorzystują swojego potencjału i możliwości pomocy. Celem kampanii jest edukacja społeczeństwa, co ma przełożyć się na zwiększenie dostępności specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na konsultację.

Symboliczne puste krzesła możecie spotkać do 9 grudnia w wybranych placówkach medycznych: Centrum Medyczne CMPMedicoverLUX MEDPOLMED S.A.Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpitalu Wolski, Szpitalu Bródnowskim, Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ oraz Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży.

-->