Seniorzy potrzebują szczególnej troski

Seniorzy potrzebują szczególnej troski

Sytuacja osób starszych w Polsce

W drugiej połowie 2021 roku Caritas Polska opublikował obszerny i holistyczny raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce „Seniorzy – niewidzialni – obecni? Starzejące się społeczeństwo – prognozy, wyzwania, możliwości”.

Zapewne wszyscy mamy świadomość, że żyjemy w starzejącym się społeczeństwie. Już ponad 20% obywateli Polski to osoby w wieku 65 lat lub starsze. Według prognoz ten odsetek urośnie do 25% w roku 2030 i do 30% w roku 2050 – to będzie już prawie 1/3 społeczeństwa!

Zdrowie seniorów

Niestety zdrowie jest wymiarem, który często doskwiera osobom starszym. Według raportu GUS ¼ seniorów ocenia swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły. Z wiekiem problemy zdrowotne się pogłębiają. Dodatkowo seniorzy wymagają szczególnej opieki – często są cyfrowo wykluczeni. Dlatego tak ważne jest, aby wszelkie instytucje, w tym placówki medyczne, ze szczególną uwagą zadbały o potrzeby tej wymagającej grupy.

W Centrum Medycznym CMP darmowa podstawowa opieka zdrowotna dostępna jest dla wszystkich w ramach złożonej deklaracji NFZ. Oznacza to standard prywatnej placówki całkowicie bezpłatnie. Dzięki temu seniorzy mogą umawiać wizyty na konkretną godzinę, telefonicznie. Mają dostęp do specjalistycznej opieki i wsparcie w otrzymaniu pełnej informacji medycznej. Niestety często trudno do nich dotrzeć z tą informacją, ze względu na ich wykluczenie cyfrowe oraz ograniczenia prawne dot. promocji oferty medycznej.

Rola bliskich w życiu osób starszych

Jak pokazują badania osoby starsze najczęściej mogą liczyć na opiekę ze strony bliskich. Ten model jest oczywiście wymagający dla młodszego pokolenia – nie tylko organizacyjnie, ale także finansowo. Z myślą o wsparciu całych rodzin w ramach naszych pakietów indywidualnych oferujemy także wsparcie seniorów – jest to rozwiązanie kosztowo efektywne i chętnie wykorzystywanie przez pacjentów Centrum Medycznego CMP.

Najczęstsze choroby, z którymi zmagają się seniorzy to dolegliwości kardiologiczne, choroby zwyrodnieniowe stawów, bóle pleców i szyi, choroba wieńcowa, dusznica bolesna, cukrzyca. W naszych placówkach zapewniamy dostęp do specjalistów we wszystkich tych obszarach.

Poważnym problemem są też choroby neurodegeneracyjne, np. Alzheimer. Nasilają się one z wiekiem i niestety z czasem wymagają stałej opieki nad dotkniętymi nimi seniorami.

Dodatkowo wyzwaniem w wielu przypadkach staje się codzienne, sprawne funkcjonowanie. Starsze osoby w pogarszającym się stanie często potrzebują pomocy w podstawowych czynnościach, takich jak ubieranie, przygotowanie posiłków czy choćby wyjście z domu.

W pandemii na skutek licznych ograniczeń ich sytuacja się pogorszyła. Część zadeklarowała nawet rezygnację z leczenia, gdyż stało się ono dla nich niedostępne z powodu wprowadzonych ograniczeń i wykluczenia cyfrowego.

Dlatego szczególnie warto dbać o profilaktykę – właściwą dietę i suplementację oraz ruch, kiedy jeszcze na to czas. Staramy się dostarczać materiały informacyjne na naszej stronie internetowej na temat zapobiegania różnym przypadłościom, gdyż profilaktyka jest dla nas kierunkiem strategicznym. Centrum Medyczne CMP nie tylko leczy, pomaga także unikać chorób i dolegliwości.

Więcej szczegółowych informacji na temat sytuacji seniorów w Polsce w różnych obszarach życia dostępne jest w cytowanym raporcie Caritas pod linkiem: https://caritas.pl/wp-content/uploads/2021/09/caritas-raport-senior.pdf

 

 

 

-->