Nowe wyzwania na rok 2023

Tradycja noworocznych postanowień sięga niepamiętnych czasów. Rzucenie palenia, zmiana nawyków żywieniowych na zdrowsze, systematyczne treningi, więcej czasu na świeżym powietrzu – to najczęstsze, styczniowe cele Polaków. Złośliwy powiedziałby, że równie wiekowa jest też tradycja ich niedotrzymywania. Ale czy musimy być aż tak uszczypliwi? Wszystko przecież zależy od okoliczności i retrogradacji Merkurego, prawda? A jakie noworoczne zmiany można przewidzieć w sektorze rynku pracy?

Eksperci tworzący „Podsumowanie i wyzwania HR 2022/2023”, wskazują na kilka zjawisk:

– wyhamowanie nowych rekrutacji i dalsza redukcja etatów w niektórych sektorach,

– kryzys przywództwa i dużo większa potrzeba budowania zaufania pracowników,

– potrzeba docenienia,

– nacisk na rozwój umiejętności miękkich,

– rozwój rozumiany jako kompleksowość i elastyczność,

– praca w zespołach rozproszonych i praca zdalna.

Prognozy te są powiązane ze sferą zdrowia psychicznego pracowników. Dbałość o well-being, wsparcie w wypaleniu zawodowym, konstruowanie systemów motywujących – będą kluczowymi zadaniami stojącymi przed pracodawcami. Narzędzia takie jak pakiety medyczne – bazujące nie tylko na badaniach diagnostycznych czy dostępie do szczepień, ale znacznie szersze – staną się niezbędne. Work-life balance powoli przestaje być hasłem zarezerwowanym wyłącznie dla portali o tematyce zdrowotnej. Stanie się dyrektywą, w oparciu o którą tworzone będą nowe przepisy prawa pracy.

Noworocznym wyzwaniem, zarówno dla zatrudnionych jak i zatrudniających, będzie także praca zdalna. Zapowiadana nowelizacja Kodeksu pracy skupi się na jej prawnym unormowaniu. Pracownicy powinni też szczególnie pilnie obserwować zmianę stawki minimalnego wynagrodzenia oraz zmianę stawki godzinowej na umowę zlecenie. Novum stanie się kontrola trzeźwości, która da pracodawcom narzędzia do tego, by sprawdzić pod jakim „wpływem” znajdują się podwładni. Do tej pory było to zabronione. Teraz – możliwe „gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia”.

Co wydarzy się w ciągu kolejnych miesięcy? Doświadczenia ubiegłych lat – wojna w Ukrainie, globalna pandemia, inflacja – pokazują, że nie wszystko są w stanie przewidzieć eksperci. Jedno jest pewne – rynek pracy przybiera coraz bardziej wyraźne rysy człowieka.

Masz pytania? Zadzwoń lub zostaw nam swój numer oddzwonimy!