Implantologia w Centrum Medycznym CMP Piaseczno, Warszawa

Post image

Implantologia to dziedzina stomatologii, w której wykorzystuje się implanty, czyli wszczepy zastępujące własne zęby pacjenta. Implant przejmuje funkcje utraconego zęba. Implanty stosujemy najczęściej, gdy:

  • brakuje pojedynczego zęba lub kilku i zapada decyzja, aby każdy brakujący ząb zastąpić implantem.
  • brakuje kilku lub wielu, a nawet wszystkich zębów, a pacjent życzy sobie stałego uzupełnienia (nie wyjmowanego z ust)
  • brakuje wielu lub wszystkich zębów, a pacjent życzy sobie bardziej komfortowej protezy
Najnowsze rozwiązania w protetyce i implantologii znacznie poprawiają komfort pacjentom, którzy mają duże problemy z przyjmowaniem pokarmów, mową, uśmiechaniem się z powodu słabego utrzymania protez, a także osobom, które nie tolerują płyty podniebiennej walcząc z odruchem wymiotnym, zmienioną mową czy upośledzeniem smaku.

Zakres usług

  • mikroimplant
  • wszczepienie implantu

Leczenie chorób

  • Przechylanie się sąsiednich zębów
  • Ścieranie się zębów (utrata szkliwa)
  • Wypychanie zębów
  • Zanik kości